FarnostSered
  • Vitajte na webe seredského dekanátu


Dôležité

Svätá omša 15. novembra - naživo

  • Ostatná aktualizácia: nedeľa, 15. november 2020, 10:45
  • Napísal: Kaplán
  • Návštevy: 92
  • 15 nov

 

Ľútostivá Kráľovná neba i zeme, zhliadni na svoje kajúce dietky a prijmi vďaky za všetky dobrodenia,
ktoré si nám vyprosila u svojho Božského Syna.

Ďakujeme ti najmä za premnohé dobrodenia, ktoré si vyprosila nášmu národu a nášmu 
mestu v ťažkých časoch utrpenia, vojny a moru.
Vrúcne ťa prosíme, ochraňuj náš národ a naše mesto teraz i v budúcnosti.

Ráč nám vyprosiť pokojné časy, aby sme mohli ešte viacej chváliť tvoje milosrdenstvo 
a so všetkými svätými i s celou Cirkvou zvelebovať Božie dobrodenia. Amen


Milostivá panenská Matka Mária, s najhlbšou poníženosťou ťa ctíme 
a velebíme v tomto zázračnom obraze, na ktorom sa v smutných časoch vnútorných 
i vonkajších nepokojov a morovej rany v tejto krajine objavili slzy a krvavý pot.
Ctíme a velebíme tvoje súcitné prečisté srdce.
Padáme na kolená a z hlbokosti svojej duše voláme: 
Ukáž svoje horké slzy svojmu Božskému Synovi, vypros nám odpustenie našich hriechov.
Vypros nám pomoc vo všetkých našich potrebách. 
Ochraňuj nás vo všetkých našich úzkostiach a protivenstvách.
Zdvihni, ó nebeská Kráľovná, svoju mocnú pravicu. 
Odvráť od našej vlasti a jej občanov mor, hlad a vojnu. 
Zdvihni svoju materinskú ruku, žehnaj svoje verné deti, ktoré sa k tebe vinú s úctou a láskou.
Pomáhaj nám rásť vo svätých čnostiach, teba vždy viac milovať, 
v milosti tvojho Božského Syna žiť i umrieť, aby sme sa tak raz mohli s ním a s tebou v nebi radovať. Amen

Modlitbový zápas ->> tabuľka na zápis do modlitbovej služby

  • Ostatná aktualizácia: sobota, 14. november 2020, 13:33
  • Napísal: Správca farnosti
  • Návštevy: 638
  • 29 okt

V evanjeliu podľa sv. Matúša čítame slová Pána Ježiša: "Proste a dostaneteHľadajte a nájdeteKlopte a otvoria vám!" (Mt 7, 7) V tomto duchu vás pozývame na zjednotenie sa v modlitbovom zápase za zastavenie ochorenia COVID-19, za pokoj vo svete a za našu farnosť. Na zapisovanie do služieb na jednotlivé dni a hodiny slúži nasledovná tabuľkahttp://bit.ly/farskamodlitba

 Tabuľka tu:

V čase od 30. októbra až do 18. decembra 2020, čiže osem po sebe nasledujúcich piatkov, sa k modlitbe pripájame aj pôstom, ktorý vyhásili biskupi Slovenska pre celú Katolícku cirkev na Slovensku. Úmysel tohto pôstu je za odvrátenie pandémie. Veriaci medzi 18. a 60. rokom života, ktorí sú celkom zdraví a netrpia žiadnymi ochoreniami, nech sa počas týchto ôsmich piatkov postia takým spôsobom, ako sa zvykneme postiť na Veľký piatok. To znamená, nech sa zdržia mäsitých pokrmov a nech sa najedia dosýta len raz za deň - s tým, že môžu ešte dvakrát požiť menší pokrm.
Uvedený pôst nie je povinný pod hriechom, čiže je dobrovoľný.

PDF SÚBOR: https://sered.fara.sk/images/pdf/modlitbovy_zapas.pdf