FarnostSered
  • Vitajte na webe seredského dekanátu


Kto je P. Ernest Sievers?

  • Ostatná aktualizácia: nedeľa, 22. september 2019, 14:09
  • Napísal: Ján Javor
  • Návštevy: 1888
  • 21 sep

Sievers plagat

Je to nemecký misionár – kňaz, ktorý pôsobil v Ghane a Ugande.
Ernst Sievers , W. V.. (Misijná kongregácia Bielych otcov) sa narodil v roku 1938
v nemeckom Nordhorne. Bol najstarší z deviatich detí v hlboko veriacej rodine. Po štúdiách v
Nemecku a Londýne bol vysvätený za kňaza v roku 1964 (podobne ako štyria jeho bratia) a
potom poslaný do Ríma, aby získal licenciát z dogmatickej teológie na Gregoriánskej
univerzite.

 


V roku 1967 bol poslaný do Ghany, aby vyučoval teológiu v regionálnom hlavnom seminári v
Tamale. V tomto meste dostal 23. mája 1973 milosť krstu v Duchu Svätom prostredníctvom
modlitby príhovoru dvoch rehoľných sestier.
Otec Sievers túžil zapojiť všetkých veriacich do Božej lásky, toto pozvanie ho zasiahlo v
tretej kapitole Lukášovho evanjelia. „Ty si môj milovaný Syn, v tebe mám zaľúbenie. Lk 3,22

Preto sa rozhodol zostaviť Seminár duchovnej obnovy „Život v Duchu” resp. modlitbovú
príručku, ktorá spočíva v tom, že v uvedených témach nejde iba o nejaké náučné „pravdy”,
akokoľvek dôležité, ale skôr o osobný vzťah k osobe Otca, k osobe Ježiša, k osobe Ducha
Svätého a potom o ľudské vzťahy, ktoré máme medzi sebou. Hlavným cieľom je priviesť
človeka k hlbšiemu kresťanskému životu v sile Ducha Svätého. A Skrze seminár, byť
uschopnený k tomu, aby sme svoj život formovali novým spôsobom: Z Ježišovho Ducha
a z jeho sily. Je to očakávanie nových Turíc.

Dovtedy obnovy viedli predovšetkým kňazi. Ernest Sievers si však uvedomil, že pri rastúcej
záťaži kňazov sa bude môcť obnova Cirkvi vykonávať iba vtedy, ak sa aj laici, muži a ženy,
stanú učeníkmi a apoštolmi Ježiša a prispejú k rozvoju Božieho kráľovstva. V Afrike to
tisíckrát zažil. Vďaka tomu, že Duch Svätý vanie, môže sa toto uskutočniť v tej istej, alebo
ešte v hojnejšej miere hocikde.


V Seredi bude Sieversov seminár organizovať spoločenstvo Lachaj roi z Hlohovca.
Seminár bude prebiehať od 4. októbra do 6. decembra (10 týždňov),
každý piatok od 19:30 - 22:00 hod. vo farskom kostole sv. Jána Krstiteľa v Seredi.
Prihlásiť sa môžete e-mailom: sievers@lachajroi.sk
prípadne telefonicky na kontakt - Tomáš Kurbel, tel: 0905 478 551

 

Ernst Sievers2

Sievers plagat