FarnostSered
 • Vitajte na webe seredského dekanátu


Aktuality | Farnosť Sereď

Opatrenia v kostoloch sa zmierňujú, rúška zostávajú povinné

 • Ostatná aktualizácia: utorok, 02. jún 2020, 13:37
 • Napísal: Správca farnosti
 • 02 jún

Bratislava 2. júna (TK KBS) -

Od stredy 3. júna bude v kostoloch zrušená povinná vzdialenosť dva metre medzi ľuďmi, ktorú nahradí šachovnicové sedenie. Vyplýva to z uvoľnovania opatrení proti šíreniu koronavírusu. Keďže však stále nie je možná prítomnosť veriacich na bohoslužbách bez obmedzení, v platnosti zostáva dišpenz od povinnej účasti na svätej omši v nedele a prikázané sviatky.

Naďalej zostáva povinnosť mať nasadené rúško na tvári v interiéroch a na hromadných podujatiach, teda aj v kostoloch. Táto povinnosť platí aj pre kňazov. Sväté prijímanie sa podáva do ruky. Zároveň platia všetky pravidlá hlavného hygienika pre verejné slávenia bohoslužieb.

Čítať ďalej...

Ako uvádzať do praxe nové usmernenia o slávení bohoslužieb

 • Ostatná aktualizácia: utorok, 05. máj 2020, 17:25
 • Napísal: Kaplán
 • 05 máj

BRATISLAVA 4. mája 2020 - Dnes boli zverejnené prvé informácie, ktoré sa týkajú obnovenia verejného slávenia bohoslužieb od 6. mája 2020. Kňazov i veriacich prosíme, aby si prečítali podrobnejšie usmernenia Úradu verejného zdravotníctva, keď budú vydané (pravdepodobne v utorok alebo v stredu) - a zodpovedne sa snažili uviesť ich do praxe. Sekretariát Konferencie biskupov Slovenska k tomu pre duchovných v pastorácii predbežne poskytol nasledovný komentár:

- - - -
Čítať ďalej...

Arcibiskup Orosch napísal pastiersky list k Nedeli Dobrého pastiera

 • Ostatná aktualizácia: utorok, 05. máj 2020, 17:25
 • Napísal: Kaplán
 • 05 máj
Drahí bratia a sestry,
mnohí z nás poznáme, aké to je, keď sme pod psychickým tlakom, keď sme fyzicky vyčerpaní a nedokážeme sa, ako sa vraví, postaviť na vlastné nohy. A čo, ak je práve vtedy potrebné niekomu pomôcť? Sme ochotní skôr ratovať seba alebo iných?
Perzský kráľ Xerxes I., ktorý začal panovať v roku 486 pred Kristom, zaútočil na Grékov, avšak bitku prehral. Z Európy sa snažil loďou preplaviť po Stredozemnom mori do svojej vlasti, ale počas plavby ich na mori prekvapila veľká búrka a hrozilo, že sa loď potopí. Vtedy kráľ vydal rozkaz vyhodiť do mora celý náklad. To ale nestačilo, a tak pobočníci kráľa podľa jeho ďalšieho rozkazu začali hádzať do mora postupne aj vojakov, len aby sa kráľ Xerxes zachránil.
Úplne iným kráľom je Ježiš Kristus. On je náš kráľ a správa sa ako opravdivý Dobrý pastier. Preto sa narodil a preto prišiel na svet, aby sa za nás obetoval, a tak nás zachránil od večnej smrti. Jeho výrok, že Dobrý pastier dá aj život za svoje ovečky nielen vyslovil, ale aj uskutočnil. Obetoval seba, aby nás oslobodil. Preto Cirkev počas celého veľkonočného obdobia ďakuje svojmu Kráľovi za dar záchrany pred večnou záhubou.
Dnes, na štvrtú veľkonočnú nedeľu, slávime Ježiša Krista - Dobrého pastiera. Osobitne prosíme Pána, aby nám dal dostatok svojich nasledovníkov. Boh nám duchovných pastierov neposiela bez nášho angažovania sa. Sú jeho odpoveďou na na­še prosby, túžby a najmä kresťanskú výchovu detí v našich rodinách. Pán vyžaduje našu spoluúčasť a až potom zošle dar povolania. Chce, aby sme mali dobrých, horlivých a obetavých duchovných pastierov, kňazov a rehoľníkov, takých, ktorí sú ochotní obetovať sa za svojich veriacich. Darovať svoj život však neznamená len mučenícku smrť. Žiť pre veriacich, obetavo ich sprevádzať s plným nasadením po ces­te spásy, s úmyslom slúžiť im - to od nás, kňazov, Pán očakáva. Avšak je potrebné dodať k tomu, že čosi podobné očakávame aj my, duchovní pastieri od našich veria­cich, bratov a sestier. Tak, ako náš Dobrý pastier - Ježiš Kristus, i my očakávame pri­jatie našej  lásky a obetavosti od veriacich. Denne totiž dostávame od našich veriacich okrem množstva ďakovných listov aj listy plné výčitiek, prejavov nespokojnosti a deštruktívnej kritiky.
Blízkosť nového koronavírusu vyplavuje z ľudského vnútra všeličo - dobré i zlé. A práve tento problém prišiel vhod nesympatizantom Cirkvi a zneužívajú ho. Nie je to však nič nové v histórii kresťanstva. Veď aj rímsky cisár Nero obvinil kresťanov z podpálenia Ríma. Ugandskí mučeníci boli zasa upálení, lebo sa vraj bohovia hneva­li na kresťanov, keďže zemetrasenie zničilo krajinu. V skutočnosti problém bol v tom, že mladí kresťania nechceli zdieľať praktizovanie homosexuálnej orientácie s ich krá­ľom. Keď sa deje v spoločnosti niečo zlé, žiaľ, často sa hľadá vinník, na ktorého možno zvaliť vinu. Boh a Cirkev bývajú vhodným terčom. I keď neveria v Boha, majú až výborne naštudované, že kresťania majú krivdu trpezlivo znášať a neodpovedať zlým za zlé. Sú si istí, že zo strany kresťanov sa netreba obávať takého nebezpečenstva ako to bolo napr. v prípade satirického časopisu Charlie Hebdo. A preto pokračujú vo svojom ťažení. Niekomu vadí náš nesúhlas s liberálnymi  názormi dnešných mocipá­nov, alebo  štýl kresťanského života, ktorý je v súlade s evanjeliom a kresťanskou morálkou,  teda sme iní, čo ich provokuje. Aj Ježiš už svojim príchodom na tento svet provokoval Herodesa, neskôr svojim verejným účinkovaním, učením a zázrakmi, keď ho vlastní rodáci chceli zhodiť z nazaretského vrchu. A napokon kruté odsúdenie, keď im vrah a zbojník Barabáš bol prijateľnejší než Kristus.
Čítať ďalej...

Predvianočné spovedanie 2019

 • Ostatná aktualizácia: štvrtok, 05. december 2019, 21:55
 • Napísal: Andrej Macho
 • 05 dec

spsvmPred Vianocami sa intenzívnejšie vysluhuje sviatosť zmierenia viacerími kňazmi vo všetkých farnostiach a filiálkach nášho dekanátu. Tým, ktorým nevyhovuje termín spovedania v ich farnosti, prinášame rozpis spovedania v celom dekanáte.

 

 

 

 

 

Čítať ďalej...

Trnavská novéna 2019 - program

 • Ostatná aktualizácia: sobota, 02. november 2019, 13:55
 • Napísal: Andrej Macho
 • 02 nov

V tomto roku si pripomíname 75 rokov od začiatku slávenia Trnavskej novény (1944 – 2019).

Pri tohoročnej budeme uvažovať nad témou „Budúcnosť cirkvi je v malých spoločenstvách“, ktorá je sprevádzaná veršom zo Skutkov apoštolov „Všetci jednomyseľne zotrvávali na modlitbách s Ježišovou matkou Máriou“ (Sk 1,14).

Trnavská novéna bude výnimočná aj vďaka prítomnosti amerického kardinála Raymonda L. Burkeho, ktorý bude sláviť sväté omše 16.11. a 17.11.


Novena 2019 plagat 1061x1500

Kto je P. Ernest Sievers?

 • Ostatná aktualizácia: nedeľa, 22. september 2019, 14:09
 • Napísal: Ján Javor
 • 21 sep

Sievers plagat

Je to nemecký misionár – kňaz, ktorý pôsobil v Ghane a Ugande.
Ernst Sievers , W. V.. (Misijná kongregácia Bielych otcov) sa narodil v roku 1938
v nemeckom Nordhorne. Bol najstarší z deviatich detí v hlboko veriacej rodine. Po štúdiách v
Nemecku a Londýne bol vysvätený za kňaza v roku 1964 (podobne ako štyria jeho bratia) a
potom poslaný do Ríma, aby získal licenciát z dogmatickej teológie na Gregoriánskej
univerzite.

 

Čítať ďalej...

Zvonenie mieru 11.11. - 100. výročie konca 1. svetovej vojny

 • Ostatná aktualizácia: sobota, 17. november 2018, 13:32
 • Napísal: Andrej Macho
 • 10 nov

V skorých ranných hodinách 11. novembra 1918 podpísala nemecká delegácia v salónnom vagóne v severofrancúzskom Le Francport neďaleko Compiégne podmienky prímeria, dohodnuté s francúzskymi a britskými zástupcami Dohody.

Vytúžený koniec vojny ohlásila posledná delostrelecká salva 1. svetovej vojny dňa 11.11. o 11-tej hodine a 11-tej minúte a hlahol kostolných zvonov v svetových metropolách, mestách i dedinách.
Aj v nedeľu 11.11.2018 o 11. hodine a 11. minúte zaznejú zvony mnohých miest do celého sveta a hlas našich zvonov sa k nim pripojí.

mier zvon Rovereto

Čítať ďalej...