FarnostSered
 • Vitajte na webe seredského dekanátu

Aktuality | Farnosť Sereď

Oznam o termíne eRko tábora 2021

 • Ostatná aktualizácia: štvrtok, 10. jún 2021, 13:12
 • Napísal: Andrej Macho
 • Návštevy: 374
 • 10 apr

Animátori spoločenstva eRko Sereď oznamujú svojim členom a sympatizantom,

že letný eRko tábor sa uskutoční v termíne 24. júla (so) - 30. júla (pia) 2021.

Letný pobytový eRko tábor pre deti a mládež do 15 rokov sa bude konať v regióne Tekov.

Prihlasovanie a bližšie informácie sú zverejnené na web stránke eRka Sereď a vo FB skupine.

https://sered.erko.sk/sered/aktivity/71-letny-tabor-2021

 

www.sered.erko.sk

www.erko.sk

Pôstna kajúca iniciatíva 24 hodín pre Pána - 13. marec 2021

 • Ostatná aktualizácia: streda, 21. apríl 2021, 19:50
 • Napísal: Kaplán
 • Návštevy: 629
 • 11 mar

Poďme sa spoločne modliť a vytvorme modlitbovú reťaz od piatka 12. marca do soboty 13. marca 2021. Môžete sa zapísať do tabuľky na čas, ktorý venujte Bohu v modlitbe doma. Ďaľšie informácie najdete v popise tabuľky.

 

Tradičné koledovanie trochu netradične

 • Ostatná aktualizácia: sobota, 26. december 2020, 19:48
 • Napísal: Alžbeta Kojšová
 • Návštevy: 260
 • 26 dec

Zo srdca ďakujeme a vyslovujeme úprimné Pán Boh odplať všetkým, ktorí chceli prijať koledníkov Dobrej noviny (DN).

Nakoľko koledovanie v domácnostiach nie je v tomto čase možné,

koledníci Vám zvestujú dobrú novinu po svätých omšiach na sviatok Zjavenia Pána - 6. januára.

A. Kojšová, zodpovedná osoba a člen komisie DN

Pre potešenie prikladáme klip:

Zvonenie mieru 11.11. - spomienka na padlých

 • Ostatná aktualizácia: streda, 11. november 2020, 11:14
 • Napísal: Andrej Macho
 • Návštevy: 205
 • 11 nov

mier zvon Rovereto

V skorých ranných hodinách 11. novembra 1918 podpísala nemecká delegácia v salónnom vagóne v severofrancúzskom Le Francport neďaleko Compiégne podmienky prímeria, dohodnuté s francúzskymi a britskými zástupcami Dohody.

Vytúžený koniec vojny ohlásila posledná delostrelecká salva 1. svetovej vojny dňa 11.11. o 11-tej hodine a 11-tej minúte a hlahol kostolných zvonov v svetových metropolách, mestách i dedinách.

Aj v stredu 11.11.2020 o 11. hodine a 11. minúte zaznejú zvony mnohých miest do celého sveta a hlas zvonov nášho farského kostola sa k nim pripojí.

Čítať ďalej...

Modlitbový zápas ->> tabuľka na zápis do modlitbovej služby

 • Ostatná aktualizácia: nedeľa, 03. január 2021, 11:25
 • Napísal: Správca farnosti
 • Návštevy: 1582
 • 29 okt

V evanjeliu podľa sv. Matúša čítame slová Pána Ježiša: "Proste a dostaneteHľadajte a nájdeteKlopte a otvoria vám!" (Mt 7, 7) V tomto duchu vás pozývame na zjednotenie sa v modlitbovom zápase za zastavenie ochorenia COVID-19, za pokoj vo svete a za našu farnosť. Na zapisovanie do služieb na jednotlivé dni a hodiny slúži nasledovná tabuľkahttp://bit.ly/farskamodlitba

 Tabuľka tu:

V čase od 30. októbra až do 18. decembra 2020, čiže osem po sebe nasledujúcich piatkov, sa k modlitbe pripájame aj pôstom, ktorý vyhásili biskupi Slovenska pre celú Katolícku cirkev na Slovensku. Úmysel tohto pôstu je za odvrátenie pandémie. Veriaci medzi 18. a 60. rokom života, ktorí sú celkom zdraví a netrpia žiadnymi ochoreniami, nech sa počas týchto ôsmich piatkov postia takým spôsobom, ako sa zvykneme postiť na Veľký piatok. To znamená, nech sa zdržia mäsitých pokrmov a nech sa najedia dosýta len raz za deň - s tým, že môžu ešte dvakrát požiť menší pokrm.
Uvedený pôst nie je povinný pod hriechom, čiže je dobrovoľný.

PDF SÚBOR: https://sered.fara.sk/images/pdf/modlitbovy_zapas.pdf

POZASTAVENIE VEREJNÝCH BOHOSLUŽIEB :: UKONČENIE KARANTÉNY :: DUŠIČKOVÉ ODPUSTKY :: ÚČASŤ NA CELOPLOŠNOM TESTOVANÍ

 • Ostatná aktualizácia: nedeľa, 01. november 2020, 11:44
 • Napísal: Správca farnosti
 • Návštevy: 511
 • 23 okt

POZASTAVENIE  VEREJNÝCH BOHOSLUŽIEB V ČASE ZÁKAZU VYCHÁDZANIA OD 24. 10. DO 1. 11. 2020 

 V súvislosti so zákazom vychádzania dal svoje vyjadrenie predseda KBS Mons. Stanislav Zvolenský:

"Vzhľadom na Uznesenie vlády Slovenskej republiky z 22. októbra 2020, ktoré omedzuje slobodu pohybu a pobytu zákazom vychádzania od 24. októbra 2020 do 1. novembra 2020, bude na dané obdobie potrebné pozastaviť verejné slávenie bohoslužieb, v súčasnosti obmedzené na 6 osôb. Výnimku z obmedzenia má však aj naďalej pohreb blízkej osoby, uzavretie manželstva a krst. Tieto obrady sa môžu verejne sláviť podľa doteraz platných pravidiel.

Čo sa týka mnohých konkrétnych, praktických otázok, ktoré kňazi aj veriaci kladú, treba povedať, že v danej situácii nie je možné dať všetky presné odpovede. Je však potrebné, aby sa každý oboznámil s platnými pravidlami, a na ich základe kňazi zvážili ako prakticky vyjsť v ústrety konkrétnej pastoračnej potrebe. Ohľadom častej otázky súkromnej modlitby jednotlivcov: úplné zatvorenie chrámov nebolo nariadené, nemožno však konať spoločné podujatia. V ostatných veciach kňazov prosím o aplikovanie pastoračnej múdrosti, s primeranou obozretnosťou, keďže situácia v spoločnosti je vážna. "

 

UKONČENIE KARANTÉNY NA RKFÚ SEREĎ

V nedeľu dňa 25. 10. sa končí karanténa kňazov farnosti Sereď v súvislosti s opatreniami pred ochorením Covid - 19. To znamená, že od pondelka 26. 10. kňazi nastupujú do pastoračnej služby, ktorá však bude ovplyvnená Uznesením vlády SR o zákaze vychádzania. 

 

DUŠIČKOVÉ ODPUSTKY BUDE MOŽNÉ ZÍSAKŤ POČAS CELÉHO NOVEMBRA

Apoštolská penitenciária, v dôsledku epidémie Covidu-19, s osobitným poverením od Jeho Svätosti pápeža Františka, stanovila, že toho roku, aby sa vyhlo zhromažďovaniu tam, kde je to zakázané, je možné získať úplné odpustky aj iným spôsobom:

a) úplné odpustky pre tých, ktorí navštívia cintorín a pomodlia sa za zosnulých, hoci len v duchu, ktoré norma stanovuje len pre dni od 1. do 8. novembra, môžu byť presunuté na ďalšie dni, až do konca tohto mesiaca. Tieto dni, ľubovoľne zvolené jednotlivými veriacimi, nemusia nasledovať za sebou;
b) úplne odpustky z 2. novembra, stanovené pri príležitosti Spomienky na všetkých verných zosnulých, ktoré môžu získať tí, čo nábožne navštívia chrám alebo kaplnku a pomodlia sa Otče náš a Verím v Boha, môžu byť presunuté nielen na predošlú alebo nasledujúcu nedeľu alebo na sviatok Všetkých svätých, ale aj na iný deň v mesiaci november, podľa slobodného rozhodnutia jednotlivých veriacich.
Starí, chorí a všetci, ktorí z vážnych dôvodov nemôžu vychádzať z domu, napríklad z dôvodu obmedzení nariadených kompetentnou autoritou v čase pandémie, aby sa zabránilo tomu, že mnohí veriaci sa zhromaždia na posvätných miestach, môžu získať úplné odpustky aj keď sa duchovne spoja so všetkými ostatnými veriacimi, zrieknu sa akéhokoľvek hriechu s úmyslom splniť ako náhle to bude možné tri ďalšie zvyčajné podmienky (sviatostná spoveď, sväté prijímanie a modlitba na úmysel Svätého Otca), pred obrazom Pána Ježiša a Preblahoslavenej Panny Mária sa pomodlia zbožne modlitby za zosnulých, napríklad ranné chvály alebo vešpery z Liturgie hodín za zosnulých, svätý ruženec, korunku Božieho milosrdenstva alebo iné modlitby za zosnulých, ktoré sa veriaci radi modlia, alebo sa zahĺbia do meditačného čítania jedného z evanjeliových úryvkov ponúkaných v liturgii za zosnulých, alebo vykonajú skutok milosrdenstva, obetujúc Bohu bolesti a útrapy vlastného života.

ÚČASŤ NA CELOPLOŠNOM TESTOVANÍ
 
Keďže v spoločnosti rezonujú otázky, týkajúce sa celoplošného testovania, predseda Konferencie biskupov Slovenska Mons. Stanislava Zvolenského vydal k tomu stanovisko: 

"Čo sa týka plošného testovania na ochorenie Covid-19, v záujme zastavenia šírenia koronavírusu, po porade s otcami biskupmi, ako aj s odborníkmi lekárskej vedy pre túto oblasť, môžem veriacim odporúčať, aby sa nechali otestovať, a napomohli tak spoločnému dobru.

Predstavitelia štátu majú snahu a záujem dosiahnuť, aby sa šírenie vírusu a jeho vážne dôsledky zastavili. Treba im v tom pomôcť, a to aj napriek kritickým hlasom, či pochybnostiam.

V daných okolnostiach nik nemá riešenia, proti ktorým by sa nenašli žiadne námietky. Je však zrejmé, že všetci máme spoločnú zodpovednosť za Slovensko.

Zodpovednosť využiť to, čo je k dispozícii, aby sme predišli kolapsu zdravotníctva a ďalším vážnym následkom. Prosím preto veriacich, aj všetkých ľudí dobrej vôle, aby výzvu štátu v tomto smere prijali."
 
 
 
 

MIMORIADNE OZNAMY V ČASE NÚDZOVÉHO STAVU

 • Ostatná aktualizácia: sobota, 22. máj 2021, 14:55
 • Napísal: Kaplán
 • Návštevy: 897
 • 02 okt

MIMORIADNE OZNAMY V ČASE NÚDZOVÉHO STAVU OD 01. 10. 2020

- Vzhľadom na platné obmedzenie počtu účastníkov verejných zhromaždení v rámci celej SR, od 1. 10. 2020 môže byť v kostole počas svätej omše max. 50 osôb.

- Sedenie je možné len v laviciach, do 1 lavice max. 3 osoby.

- Prvé dve lavice, 6 miest, je rezervovaných pre veriacich, na ktorých úmysel je svätá omša.

- Ktorí chodíte na sv. omšu cez týždeň ráno aj večer, lepšie je ísť na rannú sv. omšu a večer nechať miesto ostatným.

- Pridané sväté omše: 

SOBOTA 17:00 a 18:00 hod.

NEDEĽA 07:30, 09:00 (kostol), 09:00 (Čepeň), 10:30, 18:00 hod.

- Kto bude v sobotu na večernej sv. omši, nech v nedeľu už nepríde, aby zostalo miesto pre ostatných.

- Na sv. omše v nedeľu a prikázaný sviatok dáva náš diecézny biskup všeobecný dišpenz od fyzickej účasti. To znamená, že nie sme viazaný pod hriechom zúčastniť sa sv. omši. V takom prípade odporúčame sledovať sv. omšu cez televíziu Lux, Rádio Lumen alebo RTVS.

- Biskupi Slovenska prosia veriacich, ktorí sú viac ohrození, ľudí vo vyššom veku, taktiež trpiacich chronickými ochoreniami, ľudí po operačných zákrokoch, ako aj tých, ktorí sa starajú o seniorov, aby znovu uprednostnili sledovanie bohoslužieb prostredníctvom médií alebo internetu.

- Naďalej dodržiavajme hygienické opatrenia.

- Podľa vzniknutej situácie budeme, prípadne, program aktualizovať na nástenke kostola a farskej internetovej stránke.

 

Chceme vás všetkých pozvať k zvýšenej vzájomnej ohľaduplnosti, aj obetavosti, vzhľadom na dočasnú nemožnosť sláviť svätú omšu pre všetkých a so všetkými. Treba urobiť, čo je v našich silách, aby sa predišlo sporom a konfliktom. Buďme príkladom jednoty, trpezlivosti a pokoja! Obetujme všetky ťažkosti za čo najskorší koniec koronakrízy.  Prosme dobrého Pána Boha, aby ochraňoval Slovensko a Panna Mária Sedembolestná, naša patrónka, nech oroduje za nás všetkých!

 

Čítať ďalej...