Vážení návštevníci, nový web eRka v Seredi je VO VÝSTAVBE a nie je vo finálnej podobe. 
Ďakujeme za pochopenie ;)

LETNÝ TÁBOR 2018 bude v termíne 13.-19. august 2018


Články z jednotlivých táborov a akcií do roku 2016 nájdete na starom profile: http://sered.fara.sk/aktivity/spolocenstva/erko

Hodnoty eRka

Živá viera

Úcta k životu

Otvorené spoločenstvo

Radostná služba

Zodpovednosť a dôvera