Vážení návštevníci, nový web eRka v Seredi je VO VÝSTAVBE a nie je vo finálnej podobe. 
Ďakujeme za pochopenie ;)

LETNÝ TÁBOR 2018 bude v termíne 13.-19. august 2018

V piatok 23.3. budú eRko stretnutia od 16:00 do 17:00 hod.
Avšak o 17:20 sa predmodlievame v kostole krížovú cestu, zraz je o 17:10 v sakristii.
Bližšie info na stretkách alebo mailom na andrej@erko.sk

Články z jednotlivých táborov a akcií do roku 2016 nájdete na starom profile: http://sered.fara.sk/aktivity/spolocenstva/erko

Aj eRko oslavuje s deťmi celého sveta.

mdd17

Všetkým eRkárom a sympatizantom eRka prajeme krásny Deň detí!
Uvedomujeme si, že najväčší dar, ktorý môžeme deťom dať, je náš čas.


Práve počas tohto týždňa (29.5. - 2.6.2017) prežívame voľný čas s deťmi cez kampaň Vypni telku, zapni seba! 

Spoločný čas mimo telky, či facebooku nám prináša
VIAC priateľstva, VIAC RADOSTI.
Doma si taktiež deti vypĺňajú úlohy z brožúrky Recept na priateľstvo.

Požehnaný deň!

Hodnoty eRka

Živá viera

Úcta k životu

Otvorené spoločenstvo

Radostná služba

Zodpovednosť a dôvera