Vážení návštevníci, nový web eRka v Seredi je VO VÝSTAVBE a nie je vo finálnej podobe. 
Ďakujeme za pochopenie ;)

LETNÝ TÁBOR 2018 bude v termíne 13.-19. august 2018

V piatok 23.3. budú eRko stretnutia od 16:00 do 17:00 hod.
Avšak o 17:20 sa predmodlievame v kostole krížovú cestu, zraz je o 17:10 v sakristii.
Bližšie info na stretkách alebo mailom na andrej@erko.sk

Články z jednotlivých táborov a akcií do roku 2016 nájdete na starom profile: http://sered.fara.sk/aktivity/spolocenstva/erko

Kto by mal záujem ísť na rodinný výlet, tak tu je ponuka :) Nenašli sa animátori (skúšky, maturita, kurz,...), tak treba vo vlastnej réžii 

 

--

Fatimské posolstvo si pripomenieme aj túto sobotu na púti detí v MARIANKE :) #eRko #MPD #DobráNovina

IMG 3428 1200x480

Túto sobotu, 20. mája, sa v Marianke uskutoční arcidiecézna púť detí, na ktorú vás srdečne pozývame. Preto neváhajte, zoberte svoje stretko, rodinu, farnosť a poďte putovať s nami. Viac informácií o programe a prihlášky na webe eRka: www.erko.sk/putdeti

Celodenný program pútí tvoria putovanie, piesne, katechéza a spoločná sv. omša. Misijná púť detí je príležitosťou poďakovať koledníkom Dobrej noviny za ich vianočné koledovanie.

Misijné púte detí v Rajeckej LesnejLevoči a Obišovciach máme už úspešne za sebou. Zúčastnilo sa ich až 4 000 pútnikov.

V roku 2017 si pripomíname Fatimské posolstvo a budeme sa modliť za mier na celom svete.

VIDEOZÁZNAM Z PÚTE DETÍ V RAJECKEJ LESNEJ:

LEVOČA

 

 

 

Hodnoty eRka

Živá viera

Úcta k životu

Otvorené spoločenstvo

Radostná služba

Zodpovednosť a dôvera