FarnostSered
  • Vitajte na webe seredského dekanátu


História farnosti Šúrovce

  • Ostatná aktualizácia: utorok, 14. júl 2015, 14:43
  • Napísal: Administrátor
  • Návštevy: 5491
  • 14 júl

Terajší farský kostol zasvätený sv. Michalovi Archanjelovi, bol vybudovaný v rokoch 1793 – 1811 na mieste staršieho chrámu, ktorý bol zrejme menší s polkruhovo zaoblenou svätyňou, na ktorú nadväzovala kostolná loď pozdĺžneho pôdorysu. Aj tento pôvodný kostol bol zasvätený sv. Michalovi Archanjelovi. Nový kostol začali stavať za farára Michala Baránka, pretože pôvodný kostol bol v zlom stave.

Kostol je vybudovaný v klasicistickom slohu. Je priestranný a pomerne vysoký. V strede presbytéria na stene sa nachádza „kozmický“

surovcekostotálny Kristus na kríži, ako tajomstvo (mystérium). Pod ním je Bohostánok. V popredí obetný stôl, pri ktorom sa slúžia sv. omše. Projekt vytvoril Ing. arch. Viktor Dohnal z Brna. Kristus a obetný stôl je práca akad. sochára Miloša Vlčeka. Dekórum na prednej stene presbytéria znázorňuje vesmír a maľoval ho akad. maliar Vladimír Procházka. Štyri okná svätyne majú farebné zasklenie, v presbytériu sv. Cyril a sv. Metod. Tieto okná boli zhotovené ešte v roku 1893. V lodi kostola sú zobrazení bl. pápež Ján Pavol II. a bl. Zdenka Schelingová. Tieto okná sú jednoduchšie a novšie - z roku 2011.

Prvá písomne doložená správa o farnosti Šúrovce je z roku 1291. Patrí medzi najstaršie farnosti v najbližšom okolí. Okrem Šúroviec ju tvorili aj neskôr vzniknuté lokality ako Valtov a Várov Šúr, osada Botseg, Zemianske Šúrovce a od konca 15. storočia aj Čepene. Začiatkom druhého desaťročia 17. storočia bol šúrovský kostol zabraný nekatolíkmi. V roku 1615 pôsobil v ňom „správca kostola“ Štefan Baronkay. Neskôr dochádzal do Šúroviec protestantský kazateľ. V rámci cirkevnej organizácie farnosť Šúrovce patrila do ostrihomského arcibiskupstva, potom do Apoštolskej administratúry trnavskej a od zriadenia Slovenskej cirkevnej provincie do arcibiskupstva trnavského. Od roku 1324 pôsobilo v Šúrovciach okolo 42 farárov alebo administrátorov farnosti.

 dek-surovcedek-sur-kapl

Zoznam kňazov pôsobiacich v Šúrovciach

(rok vo farebnom rámčeku označuje, že daný kňaz zomrel v Šúrovciach)

1. Ján (bez priezviska) 1324 – 1330 farár  
2. (bez mena) 1332 – 1337 farár  
3.   1390 –  v listinách uvádzaná farnosť  
4.   1495 – farnosť značená v listine  
5.   1561 – fara neobsadená  
6.   ok.1614 – farnosť obsadená inovercami  
7. Ján Pípa ok.1630 – administrátor  
8. Valent, Augustín, Ján Ondrejkovič 1663 - 1665 farár  
9. Ján Čelko 1666 – 1674 farár  
10. Ján Skačan 1674 – 1678 farár  
11. Juraj Hanula 1678 – 1679 farár  
12. Ján Barčaj 1679 – farár  
13. Juraj Somoláni 1679 – 1688 farár  
14. Šebestián Cupetius 1687 – 1688 farár  
15. Adam Gyôry 1688 – farár  
16. Matej, Vavrinec Pieskovský 1688 – farár  
17. Andrej Brzán 1689 – 1691 farár  
18. Juraj Lieskovský 1691 – 1696 farár  
19. Pavol Zelinka /Želienka/ 1696 – 1710 farár  
20. Matej Moncman 1710 – 1711 farár  
21. Juraj Šúrovský 1711 – 1719 farár  
22. Andrej, Alojz Štetina 1719 – 1720 administrátor  
23. Pavol, Peter Gašparík 1720 – 1727 farár /+ 24.05.1727/
24. Martin Suraj 1727 – 1747 farár  
25. Ján Stražaj 1747 – 1760 farár /+ 16.04.1760/
26. František Sabo 1760 – 1775 farár  
27. Martin Matúška 1775 – 1793 farár - dekan /+ 11.01.1793/
28. Michal Beránek 1793 – 1811 farár /+ 15.05.1811/
29. Matej Hamerník 1811 – 1821 farár /+ 26.06.1821/
30. Jozef Linter 1821 – 1862 farár - dekan  
31. Ignác Tôrôk 1862 – 1869 farár /+ 16.02.1869/
32. Dr. Ľudovít Lassú 1869 – 1896 farár - dekan  
33. Ignác Šohajda 1896 – 1928 farár - dekan /+ 04.04.1928/
34. Ľudovít Nemšovský 1928 – 1939 farár  
35. František Bernadič 1939 – 1940 administrátor  
36. Vojtech Puchardt 1949 – 1952 farár /+ 22.09.1952/
37. František Voska 1952 – 1973 farár  
38. Ján Mikovič 1973 – 1981 farár  
39. Pavol Dubec 1981 – 1997 farár /+ 09.04.1997/
40. Milan Mrva 1997 – 1998 administrátor  
41. Ján Hallon 1998 – 2010 farár  
42. Miroslaw Bania CR 2010  administrátor - školský dekan
 
43.        
44.        
45.        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PREVZATÉ Z: oficiálnych stránok farnosti a obce Šúrovce, kroniky farnosti