FarnostSered
  • Vitajte na webe seredského dekanátu

V Šúrovciach mladí prijali sviatosť birmovania

  • Ostatná aktualizácia: pondelok, 16. máj 2016, 19:03
  • Napísal: Andrej Macho
  • 16 máj

birmovka surovce16V nedeľu 24. apríla slávili vo farnosti Šúrovce pontifikálnu svätú omšu, pri ktorej po vyše dvojročnej príprave prijalo vyše 30 birmovancov sviatosť birmovania z rúk emeritného arcibiskupa Mons. Jána Sokola vo farskom Kostole sv. Michala Archanjela za účasti viacerých klerikov. Slávnosť birmovania sa naposledy konala 20. apríla 2013. 

 

 

Prijali tak sedem darov Ducha Svätého a stali sa dospelými členmi sv. cirkvi.
Birmovanie vtláča do duše nezmazateľný duchovný znak, „charakter“, ktorý znamená, že Ježiš Kristus označil kresťana pečaťou svojho Ducha a obdaril ho mocou z výsosti, aby bol jeho svedkom.

V slávnostnej homílii hlavný celebrant poukázal na potrebu svedectva mladých kresťanov pred týmto svetom čeliacim mnohým vážnym problémom, ktoré na nás doliehajú a vyžadujú jasnú odpoveď v duchu evanjelia. 

Na konci celej liturgie birmovanci poďakovali biskupovi za vyslúženie sviatosti birmovania. Tohto slávenia sa zúčastnili okrem správcu farnosti viacerí klerici: dekan seredského dekanátu vdp. Libor Škriputa, farár z Gáňu vdp. Miroslav Kováč, bývalý šúrovský farár a súčasný riaditeľ Arcidiecézneho školského úradu, vdp. assessor Ján Hallon, a dp. diakon Štefan Gago.

Príprava mladých ľudí na prijatie sviatosti birmovania sa začala v októbri 2014. Mali spoločné stretnutia každú sobotu.
Raz s miestnym administrátorom farnosti pátrom Miroslawom Baniom, školským dekanom, o týždeň zas v 3 skupinkách spolu s animátormi.

Pre birmovancov boli pripravené tiež rôzne akcie, medzi ktoré patria napríklad aj víkendovky, kde sa mohli dozvedieť viac o živote kresťana v tomto svete a vidieť v príprave väčší zmysel.

 

" Sviatosť birmovania tvorí spolu s krstom a Eucharistiou jeden celok „sviatostí uvádzania do kresťanského života“, ktorého jednotu treba zachovať. Preto treba veriacim vysvetliť, že prijatie sviatosti birmovania je potrebné na dovŕšenie krstnej milosti. Veď pokrstených „sviatosť birmovania dokonalejšie spája s Cirkvou a bohato ich obdarúva osobitnou silou Ducha svätého, takže sú ako praví Kristovi svedkovia väčšmi povinní šíriť a brániť vieru slovom i skutkom.“ (KKC, 1285) 

Účinky birmovania

  • Plné vyliatie Ducha Svätého a prehĺbenie krstnej milosti
  • Pevnejšie spojenie s Kristom
  • Rozmnoženie darov Ducha Svätého
  • Duch Svätý dáva silu byť verný Kristovi, šíriť a vyznávať vieru
  • Nezmazateľný duchovný znak

 

 Výber foto zo slávnosti: (všetky foto sú k dispozícii vo fotoateliéry firmy www.fotovideostudio.sk 

Autor foto: Viera Klčová