FarnostSered
  • Vitajte na webe seredského dekanátu


Farské oznamy od 04. do 10. 11. 2019 | Šintava

  • Ostatná aktualizácia: nedeľa, 03. november 2019, 09:33
  • Napísal: Maťa Holičková
  • 03 nov

Úmysly sv. omší na týždeň od 04. do 10. 11. 2019 v Šintave

Pondelok 18.00 - Š Za Božiu pomoc 
Utorok 18.00 - Š  Rodičia Markuskoví a rodina Biliková
Streda 18.00 - Š  Ruženská
Štvrtok 18.00 - Š  Za duše v očistci
Piatok 15.30 - V  za + príbuzných
18.30 - Š  Peter a Mária Šulákoví, rod. a súr. z oboch strán
Sobota 08.00 - Š  Pavol a Irena Molnároví, dcéra Irenka a rod. z ob. strán
15.30 - V  Jozef Vlček a rodina
Nedeľa 07.00 - Š  Za farníkov
09.00 - V  Jozef a Tekla Hlaváňoví, zaťovia Milan a Anton
a rod. z ob. strán
11.00 - Š  za dobrodincov chrámu

___________________________________________________

Sviatky týždňa:

Pondelok  04. 11.  - Sv. Karola Boromejského, biskupa
Sobota  09. 11.  - Výročie posviacky Lateránskej baziliky
Nedeľa  10. 11.  - TRIDSIATA DRUHÁ CEZROČNÁ NEDEĽA

_________________________________________________

Oznamy:
- Kostol v Šintave upratujú veriaci z domov od 105 - 172 a na Vinohradoch 570 - 600.
- Pohreby vybavujte na tel. čísle 0903 677 718.
- Do 8.11. máme možnosť získať úplné odpustky pre duše v očistci pri splnení zvyčajných podmienok.
- V nedeľu máme možnosť získať úplné odpustky vo farských kostoloch (t.j. v Šintave)