FarnostSered
 • Vitajte na webe seredského dekanátu

Farské oznamy od 21. do 27. 9. 2020 | Šintava

 • Ostatná aktualizácia: nedeľa, 20. september 2020, 09:20
 • Napísal: Andrej Macho
 • 20 sep

Úmysly sv. omší na týždeň od 21. do 27. 09. 2020 v Šintave

Pondelok x  
Utorok 18.30 - Š  Za Božiu pomoc pre chorých
19.20 modlitby za chorých
Streda 18.30 - Š  rodičia Betyaroví, syn Leonard a dcéra Helena
Štvrtok 18.30 - Š  za Božiu pomoc pre rodičov Jána a Evu a syna Jána
Piatok 17.30 - V  za obrátenie kňazov
18.30 - Š  Jozef a Mária Drábikoví a syn Stanislav
Sobota 10.00 - Š  tretiaci
17.30 - V  Estika a Ján Javoroví, rod. a súr. z ob. strán
Nedeľa 07.00 - Š  Julian Mihálik, rod. a súr.
09.00 - V  Magdaléna a Ján Lefantoví, dcéra Mária a sestra Školastika
10.00 - V tretiaci
11.00 - Š  za farníkov

___________________________________________________

Sviatky týždňa:

Pondelok  21. 09.  - Sv. Matúša, apoštola a evanjelistu
Streda  23. 09.  - Sv. pátra Pia z Pietrelčiny, kňaza
Nedeľa  27. 09.  - DVADSIATA ŠIESTA CEZROČNÁ NEDEĽA

_________________________________________________

Oznamy:
- Kostol v Šintave upratujú veriaci z domov od 351 - 449 a na Vinohradoch 420 - 450.
- Pohreby vybavujte na tel. čísle 0903 677 718.

 

Farské oznamy od 14. do 20. 09. 2020 | Šintava

 • Ostatná aktualizácia: pondelok, 14. september 2020, 19:58
 • Napísal: Maťa Holičková
 • 14 sep

Úmysly sv. omší na týždeň od 14. do 20. 09. 2020 v Šintave

Pondelok 13.00 - V  Mária Benediková (pohrebná)
18.30 - Š  Za Božiu pomoc pre chorých
Utorok 09.00 - V  Pavol a Agneša Šeligoví
11.00 - Š Za zdravie a Božiu pomoc
Streda 18.30 - Š  + Mária
Štvrtok 18.30 - Š  Rudolf a Mária a Ján a Gizela Drábikoví
Piatok 17.30 - V  Viliam a Vincencia Holičkoví a synovia Tibor a Stanislav
18.30 - Š  Za duše, ktoré nemajú pokoj
Sobota x
17.30 - V  Za obrátenie, spásu duší, Božiu pomoc a požehnanie v rodine
Nedeľa 07.00 - Š  Štefan a Mária Dudonoví a nevesta Anna
09.00 - V  Pavol a Mária Chuchút
11.00 - Š  za farníkov

___________________________________________________

Sviatky týždňa:

Pondelok  14. 09.  - Povýšenie Sv. Kríža
Utorok  15. 09.  - SEDEMBOLESTNEJ PANNY MÁRIE
Streda  16. 09.  - Sv. Kornélia, pápeža a Cypriána, biskupa
Nedeľa  20. 09.  - DVADSIATA PIATA CEZROČNÁ NEDEĽA

_________________________________________________

Oznamy:
- Kostol v Šintave upratujú veriaci z domov od 289 - 350 a na Vinohradoch 390 - 420.
- Pohreby vybavujte na tel. čísle 0903 677 718.

 

Farské oznamy od 7. do 13. 9. 2020 | Šintava

 • Ostatná aktualizácia: nedeľa, 06. september 2020, 20:05
 • Napísal: Maťa Holičková
 • 06 sep

Úmysly sv. omší na týždeň od 07. do 13. 09. 2020 v Šintave

Pondelok 14.30 - Š  Jarmila Birkušová (pohrebná)
Utorok 15.30 - Š  Elemír Šidlík (pohrebná)
Streda x
Štvrtok 18.30 - Š  Za rodičov a brata
Piatok 17.30 - V  Za Božiu pomoc pre rodiny
18.30 - Š  Za zdravie a Božiu pomoc
Sobota x
17.30 - V  Štefan a Magdaléna Horváthoví a ich rodičia
Nedeľa 07.00 - Š  Ľudmila a Štefan Miklošíkoví a rod. z ob. strán
09.00 - V  Karol Kižňanský
11.00 - Š  za farníkov

___________________________________________________

Sviatky týždňa:

Pondelok  07. 09.  - Sv. Košických mučeníkov
Utorok  08. 09.  - Narodenie Panny Márie
Nedeľa  13. 09.  - DVADSIATA ŠTVRTÁ CEZROČNÁ NEDEĽA

_________________________________________________

Oznamy:
- Kostol v Šintave upratujú veriaci z domov od 250 - 288 a na Vinohradoch 360 - 390.
- Pohreby vybavujte na tel. čísle 0903 677 718.

 

Farské oznamy od 24. do 30. 08. 2020 | Šintava

 • Ostatná aktualizácia: pondelok, 24. august 2020, 19:10
 • Napísal: Maťa Holičková
 • 24 aug

Úmysly sv. omší na týždeň od 24. do 30. 08. 2020 v Šintave

Pondelok 18.30 - Š  Jaroslav Račkovič
Utorok x
Streda x
Štvrtok 18.30 - Š  Za Božiu pomoc pre rodičov
Piatok 17.30 - V  Za obrátenie, spásu duší, Božiu pomoc a požehnanie v rodine
18.30 - Š  Rodina Červeňová, Šidlová a Lipovská
Sobota x
17.30 - V  Za rodičov a starých rodičov z oboch strán
Nedeľa 07.00 - Š  Ján Szabo, deti Janka a Marián
09.00 - V  Agnesa a Vojtech Stankoví a rod. z ob. str.
11.00 - Š  za farníkov

___________________________________________________

Sviatky týždňa:

Pondelok  24. 08.  - Sv. Bartolomeja, apoštola
Štvrtok  27. 08.  - Sv. Moniky
Piatok  28. 08.  - Sv. Augustína, biskupa
Sobota  29. 08.  - Mučenícka smrť sv. Jána Krstiteľa
Nedeľa  30. 08.  - DVADSIATA DRUHÁ CEZROČNÁ NEDEĽA

_________________________________________________

Oznamy:
- Kostol v Šintave upratujú veriaci z domov od 173 - 218 a na Vinohradoch 300 - 330.
- Pohreby vybavujte na tel. čísle 0903 677 718.

 

Farské oznamy od 17. do 23. 08. 2020 | Šintava

 • Ostatná aktualizácia: pondelok, 17. august 2020, 07:22
 • Napísal: Maťa Holičková
 • 17 aug

Úmysly sv. omší na týždeň od 17. do 23. 08. 2020 v Šintave

Pondelok x  
Utorok 18.30 - Š  Za Božiu pomoc pre chorých
Streda x  
Štvrtok 18.30 - Š  Za Božiu pomoc pre rodiny
Piatok 17.30 - V  Jozef Diak a rodina Cabaková
18.30 - Š  Rudolf Marcinkech, manž. Mária, synovia Vladimír a Branislav
Sobota x
17.30 - V  Za rodičov a starých rodičov z ob. strán
Nedeľa 07.00 - Š  Magdaléna Šuláková a jej príbuzní
09.00 - V  Anna Stopková (1. výročie)
11.00 - Š  za farníkov

___________________________________________________

Sviatky týždňa:

Štvrtok  20. 08.  - Sv. Bernarda, opáta a učiteľa Cirkvi
Piatok  21. 08.  - Sv. Pia X., pápeža
Sobota  22. 08.  - Panny Márie Kráľovnej
Nedeľa  23. 08.  - DVADSIATA PRVÁ CEZROČNÁ NEDEĽA

_________________________________________________

Oznamy:
- Kostol v Šintave upratujú veriaci z domov od 105 - 172 a na Vinohradoch 270 - 300.
- Pohreby vybavujte na tel. čísle 0903 677 718.