FarnostSered
 • Vitajte na webe seredského dekanátu

Farské oznamy od 13. do 19. 01. 2020 | Šintava

 • Ostatná aktualizácia: pondelok, 13. január 2020, 07:59
 • Napísal: Maťa Holičková
 • 13 jan

Úmysly sv. omší na týždeň od 13. do 19. 01. 2020 v Šintave

Pondelok x  
Utorok
18.00 - Š
  17.00 - tretiaci
Mária Vojtechová
Streda 18.00 - Š  Za + Daniela
Štvrtok 18.00 - Š  Za mier vo svete
Piatok 15.30 - V  Za uzdravenie a Božiu pomoc
18.00 - Š  Rodina Slováková, syn Tomáš a Ján
Sobota 08.00 - Š  Jana Hubináková (1. výročie)
15.30 - V  Pavol Čelár a rod. z ob. strán
Nedeľa 07.00 - Š  Jana Dunajovcová a rod. z. ob. strán
09.00 - V  Vladimír Lipták (1. výročie)
11.00 - Š  za farníkov

___________________________________________________

Sviatky týždňa:

Piatok  17. 01.  - Sv. Antona, opáta
Nedeľa  19. 01.  - DRUHÁ CEZROČNÁ NEDEĽA

_________________________________________________

Oznamy:
- Kostol v Šintave upratujú veriaci z domov od 609 - 628 a na Vinohradoch 240 - 270.
- Pohreby vybavujte na tel. čísle 0903 677 718.

 

Farské oznamy od 06. do 12. januára 2020

 • Ostatná aktualizácia: utorok, 07. január 2020, 19:48
 • Napísal: Maťa Holičková
 • 07 jan

Úmysly sv. omší na týždeň od 06. do 12. 01. 2020 v Šintave

   
Utorok x  
Streda 18.00 - Š  Za Božie požehnanie pre rodinu
Štvrtok 18.00 - Š  Michal Javor, rod. z oboch strán, Vojtech a Ružena Tóthoví
Piatok 15.30 - V  František Hrušovský
18.00 - Š  Za obrátenie manžela
Sobota x
15.30 - V  Ján Kondel
Nedeľa 07.00 - Š  Michal a Terézia Čuperkoví
09.00 - V  Karol Hanslovič, rodičia, brat, svokrovci Martin a Cecília,
súrodenci Liptákoví a st. rodičia
11.00 - Š  za farníkov

___________________________________________________

Sviatky týždňa:

Pondelok  06. 01.  - ZJAVENIE PÁNA
Nedeľa  12. 01.  - KRST KRISTA PÁNA

_________________________________________________

Oznamy:
- Kostol v Šintave upratujú veriaci z domov od 594 - 608 a na Vinohradoch 210 - 240.
- Pohreby vybavujte na tel. čísle 0903 677 718.

 

Farské oznamy od 30. 12. 2019 do 05. 01. 2020 | Šintava

 • Ostatná aktualizácia: nedeľa, 29. december 2019, 12:57
 • Napísal: Maťa Holičková
 • 29 dec

Úmysly sv. omší na týždeň od 30. 12. do 05. 01. 2020 v Šintave

Pondelok 15.30 - V  Štefan a Janka Kubánoví
Utorok 16.00 - Š  Poďakovanie na konci roka
Streda 07.00 - Š  Za farníkov
09.00 - V  Rodina Kusá, Stránovská a nenarodené deti
11.00 - Š  Za tých čo chodili s obrazom
Štvrtok 18.00 - Š  Za duše v očistci
Piatok 17.30 - V  Štefan a Anna Kuníkoví
18.30 - Š  Štefan a Jozefína Andrisoví a syn Ľubomír
Sobota 08.00 - Š  ruženská
15.30 - V  manželia Hrisenkoví
Nedeľa 07.00 - Š  Za farníkov
09.00 - V  Helena a Jozef Koborovi
11.00 - Š  Jaroslav Račkovič

___________________________________________________

Sviatky týždňa:

Streda  01. 01.  - PANNY MÁRIE BOHORODIČKY
Štvrtok  02. 01.  - Sv. Bazila Veľkého a Gregora Naziánskeho, biskupov
Nedeľa  05. 01.  - DRUHÁ NEDEĽA PO NARODENÍ PÁNA

_________________________________________________

Oznamy:
- Kostol v Šintave upratujú veriaci z domov od 578 - 593 a na Vinohradoch 180 - 210.
- Pohreby vybavujte na tel. čísle 0903 677 718.

 

Farské oznamy od 23. do 29. 12. 2019 | Šintava

 • Ostatná aktualizácia: pondelok, 23. december 2019, 21:49
 • Napísal: Maťa Holičková
 • 23 dec

Úmysly sv. omší na týždeň od 23. do 29. 12. 2019 v Šintave

Pondelok 15.30 - V  Stanislav Gála
Utorok 21.00 - V  Za Božiu pomoc pre chorých
23.00 - Š  Za dobrodincov farnosti
Streda 07.00 - Š  Za starých rodičov a príbuzných
09.00 - V  + rodičia Hudákoví, švagriné Anna a Mária
11.00 - Š  za farníkov
Štvrtok 09.00 - V  Gizela a Štefan Marcinkechoví, ich deti a rod. z oboch strán
11.00 - Š  na úmysel
 Jasličková slávnosť folk. súboru Zavaran
Piatok 15.30 - V  Ján a Margita Masarykoví
x
Sobota x
15.30 - V  Ján Mikulinec a rodičia
Nedeľa 07.00 - Š  Michal Suhaj (1. výročie)
09.00 - V  Mária Koborová
11.00 - Š  za farníkov

___________________________________________________

Sviatky týždňa:

Streda  25. 12.  - NARODENIE PÁNA
Štvrtok  26. 12.  - Sv. Štefana, prvého mučeníka
Piatok  27. 12.  - Sv. Jána, apoštola
Sobota  28. 12.  - Sv. neviniatok, mučeníkov
Nedeľa  29. 12.  - SVÄTEJ RODINY JEŽIŠA, MÁRIE A JOZEFA

_________________________________________________

Oznamy:
- Kostol v Šintave upratujú veriaci z domov od 543 - 577 a na Vinohradoch 150 - 180.
- Pohreby vybavujte na tel. čísle 0903 677 718.
- Na Narodenie Pána môžeme získať úplné odpustky. Tiež bude farská ofera.
- Chorých k Vianociam navštívim v pondelok.

 

Farské oznamy od 16. do 22. 12. 2019 | Šintava

 • Ostatná aktualizácia: nedeľa, 15. december 2019, 19:09
 • Napísal: Maťa Holičková
 • 15 dec

Úmysly sv. omší na týždeň od 16. do 22. 12. 2019 v Šintave

Pondelok 15.30 - V  Za Božie požehnanie, pomoc, obrátenie, spásu duší a zdravie v rodine
Utorok 18.00 - Š  za všetkých zomrelých z rodiny Gizely a Jána Suhajových
Streda x
Štvrtok x
Piatok x
18.00 - Š  František a Mária Javoroví, sestra Gizela a rodičia
Sobota x
17.30 - V  Štefan Tóth, rodičia, starí rodičia a krstní rodičia
Nedeľa 07.00 - Š  Irena Maškovičová a rodičia Javoroví
09.00 - V  Jozef a Janka Čelároví a ich deti
11.00 - Š  za farníkov

___________________________________________________

Sviatky týždňa:

Nedeľa  22. 12.  - ŠTVRTÁ ADVENTNÁ NEDEĽA

_________________________________________________

Oznamy:
- Kostol v Šintave upratujú veriaci z domov od 450 - 542 a na Vinohradoch 120 - 150.
- Pohreby vybavujte na tel. čísle 0903 677 718.