FarnostSered
  • Vitajte na webe seredského dekanátu


Ľudové misie farnosť Pata

  • Ostatná aktualizácia: streda, 23. november 2016, 00:07
  • Napísal: Andrej Macho
  • Návštevy: 3450
  • 14 okt

ĽUDOVÉ MISIE

VO FARNOSTI PATA

23. – 30. OKTÓBER 2016

 

Nedeľa 23.10., téma: Boh ťa miluje

        7.30  sv. omša misijnou kázňou Pata

9.00  sv. omša misijnou kázňou Pusté Sady       

10.30 sv. omša misijnou kázňou Pata

16.00 katechéza pre ženy Pata, Pusté Sady

17.00 katechéza pre mužov Pata, Pusté Sady

Pondelok 24. 10., téma: Hriech

dopoludnia návšteva školy Pata

10.00 sv. omša s misijnou kázňou Pata

16.00 stretnutie s deťmi v kostole Pata

16.00 premietanie filmu Ježiš Pusté Sady

18.00 sv. omša s misijnou kázňou Pata, Pusté Sady

Utorok 25. 10., téma Spása v Ježišovi Kristovi

dopoludnia návšteva školy Pusté Sady

10.00 sv. omša s misijnou kázňou Pata

16.00 stretnutie s deťmi v kostole Pusté Sady

16.00 premietanie filmu Ježiš, Pata

18.00 sv. omša s misijnou kázňou Pata, Pusté Sady

Streda 26.10., téma: Viera a obrátenie

9.30 - 11.00 misijná spoveď Pata

10.00 sv. omša s misijnou kázňou Pata

16.00 - 17.00 misijná spoveď Pusté Sady

18.00 sv. omša s misijnou kázňou Pata, + pomazanie chorých Pusté Sady

Štvrtok 27.10., téma Ježiš je Pán

9.30 – 11.00 misijná spoveď Pata

10.00 sv. omša s pomazaním chorých Pata

16.00-17.00 misijná spoveď Pata

18.00 sv. omša s misijnou kázňou + adorácia Pata, Pusté Sady

Piatok 28.10., téma Duch Svätý

dopoludnia návšteva chorých po domoch

10.00 sv. omša s misijnou kázňou Pata

16.00-17.00 misijná spoveď Pata

18.00 sv. omša s misijnou kázňou Pata, Pusté Sady

Sobota 29.10., téma Cirkev - spoločenstvo

11.00 stretnutie mladých z celej farnosti v kostole Pata

18.00 sv. omša s obnovou manželských sľubov, Pata, Pusté Sady

Nedeľa 30.10, téma Rast a premena v Kristovi

7.30 sv. omša misijnou kázňou Pata

9.00 sv. omša misijnou kázňou Pusté Sady

10.30 sv. omša misijnou kázňou Pata + požehnanie misijného kríža

15.00 koncert hudobnej skupiny Kapucíni & Stanley, v kostole Pata