FarnostSered
  • Vitajte na webe seredského dekanátu


Milión detí sa modlí ruženec

  • Ostatná aktualizácia: streda, 17. október 2018, 23:14
  • Napísal: Alžbeta Kojšová
  • Návštevy: 472
  • 17 okt

Milí priatelia,

všetci vnímame znepokojujúcu politickú situáciu vo svete, ktorá v nás vzbudzuje vážne obavy. Už dávno nejde iba o čisto národné konflikty. Mnohé oblasti sveta sa podobajú súdku s pušným prachom, z ktorého sa ľahko môže vznietiť celosvetový vojenský konflikt.

Čo môžeme urobiť v tejto situácii my, kresťania, hoci nezastávame vedúce pozície v politike?

Učiteľ Cirkvi svätý Ján Zlatoústy by nám povedal: „Modliaci sa človek drží vo svojich rukách kormidlo svetových dejín.“

Pápežská nadácia ACN – Aid to the Church in Need (Pomoc trpiacej Cirkvi), u nás známa aj ako Kirche in Not, nás preto rovnako ako po minulé roky pozýva k celosvetovej modlitbovej iniciatíve Milión detí sa modlí ruženec.

Všetci sme pozvaní, aby sme sa 18. októbra 2018 o 9.00 hod. modlili spolu s deťmi ruženec za jednotu a pokoj vo svete.

Túto modlitbovú akciu začalo niekoľko dospelých v roku 2005 vo Venezuele, dôverujúc slovám svätého pátra Pia: „Ak sa bude milión detí modliť ruženec, svet sa zmení.“ Týmto spôsobom sa v ten istý deň v októbri – ružencovom mesiaci – zjednotí v modlitbe nie milión, ale niekoľko miliónov detí po celom svete, aby tým trochu viac pritiahli nebo na našu zem.

Veď sám Pán povedal: „Nechajte deti a nebráňte im prichádzať ku mne, lebo takým patrí nebeské kráľovstvo.“ (Mt 19, 14).

Tak ako po minulé roky, aj tento rok sa pripojíme k ostatným deťom modlitbou posvätného ruženca 18. 10. 2018 v našej školskej kaplnke, aby sme aj my vyprosovali pokoj vo svete.

 

MDSMR 2018 letak SK web page 001