FarnostSered
 • Vitajte na webe seredského dekanátu


DÔLEŽITÉ

K téme 6. stretnutia synody

 • Rodičovská kategória: AKTIVITY
 • Kategória: Synoda
 • Napísal: Šimon
 • Návštevy: 133
 • 26 apr

Synoda: 6. stretnutie - Dialóg so svetom (26.04.2022)


Posledné stretnutie synody v našej farnosti má názov Dialóg so svetom. Stále sme pri téme Misia. Na ostatnom stretnutí sme hovorili o misii v rámci Cirkvi, teraz sa budeme venovať misii navonok, smerom k svetu. Do našej farnosti patrí 15 700 obyvateľov, z toho je 54% katolíkov, 32% bez vyznania a 14% občanov je iného vierovyznania. Toto je naša misia, miesto, kde ako veriaci ľudia ohlasujeme radostnú zvesť.

Úryvok Svätého písma z evanjelia podľa Jána nám predstavuje Ježiša, ktorý sa rozpráva so samaritánskou ženou. Pán Ježiš nielenže s ňou vedie dialóg, ale dialógom ju vedie k hlbšiemu pochopeniu seba, Boha, zmyslu života.

Naše dnešné stretnutie je rozdelené na tri časti. V prvej budeme hovoriť o dialógu Cirkvi a spoločnosti, v druhej o spôsobe vedenia dialógu a v tretej časti sa budeme venovať potrebe obojstranného stretnutia.

Prikladáme link na online formulár pre tých, ktorí sa nebudú môcť zúčastniť osobne:

https://forms.gle/6Eko75tqt679rBwe6

Čítať ďalej...

K téme 5. stretnutia synody

 • Rodičovská kategória: AKTIVITY
 • Kategória: Synoda
 • Napísal: Šimon
 • Návštevy: 263
 • 05 apr

Synoda: 5. stretnutie - Účasť na misii (05.04.2022)


Dnešné stretnutie je zamerané na tretie kľúčové slovo synody, a tým slovom je „misia“. Slovo „misia“, čiže poslanie, vyjadruje našu úlohu ohlasovať evanjelium súčasnému svetu. Toto poslanie dostala Cirkev od Krista: „Choďte teda, učte všetky národy...“(Mt 28,19-20). Všetci sme poslaní byť takýmito misionármi. Túto misiu sme dostali pri sviatosti krstu.
Evanjeliový úryvok dnešného stretnutia nám hovorí, ako Ježiš vysiela na misiu 72-och učeníkov. Číslo sedemdesiatdva symbolizuje všetky vtedy známe národy. Toto Ježišovo vyslanie akoby predznamenáva misiu Cirkvi ohlasovať Evanjelium všetkým ľuďom. Misia nie je o jednotlivcovi, ale je to poslaním celého spoločenstva, celej farnosti. Preto aj Pán Ježiš posiela učeníkov po dvoch.

Prikladáme link na online formulár pre tých, ktorí sa nebudú môcť zúčastniť osobne:

https://forms.gle/p5vqHbD9guoDSW2c9

Pracovné listy (sú aj súčasťou formulára):

Čítať ďalej...

K téme 4. stretnutia synody

 • Rodičovská kategória: AKTIVITY
 • Kategória: Synoda
 • Napísal: Šimon
 • Návštevy: 184
 • 29 mar

Synoda: 4. stretnutie - Formovanie v synodalite (29.03.2022)


Dnešné stretnutie je ešte stále zamerané na druhé kľúčové slovo synody, na slovo „účasť“. Všetci pokrstení sú pozvaní mať účasť na živote Cirkvi. Toto pozvanie môžeme osobnejšie prežívať vo svojom farskom spoločenstve a v menších laických spoločenstvách.

Biblický text nám hovorí o bratskom spoločenstve, ktoré zakusovali kresťania krátko po zoslaní Ducha Svätého. Spôsob ich života je pre nás inšpirujúci. Preto aj pápeži zdôrazňujú význam spoločenstva pri kresťanskej formácií. „Treba podporiť spiritualitu spoločenstva a umožniť jej, aby sa ukázala ako výchovný princíp všade tam, kde sa formuje človek a kresťan, kde sa vychovávajú služobníci oltára, zasvätení, pastorační pracovníci a kde sa budujú rodiny a spoločenstvá.“ (sv. Ján Pavol II., NMI 43)

Prikladáme link na online formulár pre tých, ktorí sa nebudú môcť zúčastniť osobne:

https://forms.gle/fN6BRjcsXsRZsPZh9

Pracovné listy (sú aj súčasťou formulára):

Čítať ďalej...