FarnostSered
  • Vitajte na webe seredského dekanátu

FARSKÝ ÚRAD JE OD 17.10.2020 V POVINNEJ KARANTÉNE

Počas karantény nebudú v našom kostole ani v čepenskej kaplnke slávené verejné sv. omše. 

Sväté omše na úmysly, ktoré boli zahlásené, budú kňazi farnosti sláviť iba privátne, bez účasti ľudí.

V prípade, že bude potrebné vybaviť nevyhnutné záležitosti, volajte nám najskôr na telefónne číslo 031/789 28 67.

 

V prípade súrneho zaopatrovania a pohrebu nás bude zastupovať RKFÚ v Dolnej Strede, telefónne číslo 0911 111 770.

 

V modlitbách zostávame spojení.

o. Ján Hallon, dekan

o. Ladislav Mišura, kaplán

Bolo to práve náboženstvo, čo kedysi dopomohlo ľudstvu k pokroku vo všetkých oblastiach. Jedine Katolícka cirkev sa ozvala proti Hitlerovi a jeho útokom na ľudskú slobodu. Do tej doby Cirkev nikdy neupútala moju pozornosť. Ale dnes jej prejavujem svoj veľký obdiv a oddanosť. Jedine ona mala odvahu bojovať za duchovnú a mravnú slobodu ľudstva.
Albert Einstein