FarnostSered
 • Vitajte na webe seredského dekanátu

DÔLEŽITÉ

Farské oznamy od 25. do 31. októbra 2021

 • Rodičovská kategória: OZNAMY
 • Kategória: Farské oznamy
 • Napísal: Kaplán
 • Návštevy: 146
 • 24 okt
Sered Neostry 
Poriadok bohoslužieb v Seredi
v týždni od 25. do 31. októbra 2021
CepenNeostry 
Deň
Liturgický kalendár
Čas
Úmysel svätej omše
Po
25.10.
7:00
Poďakovanie za Božiu pomoc a požehnanie pre brata
18:00
Za Rudolfa a Máriu Chudáčikových, zaťa Jozefa a kňaza Štefana Račka
Ut
26.10.
7:00
Za + Petra Chatrnúcha, brata Daniela a rodičov Štefana a Amáliu
18:00
Za + Vendelína a Katarínu Tvrdíkových a rodičov z oboch strán
St
27.10.
7:00
Za + Júliu Hochmanovú a matku
18:00
Za + Michala a Katarínu Moškových, synov Jozefa a Dominika
Št
28.10.
Sv. Šimona a Júdu, apoštolov, sviatok 
7:00
Za + Margitu Farskú, manžela Antona a rodičov z oboch strán 
18:00
Za + vnučku Hanku
Pia
29.10.
7:00
Za duše v očistci
17:00   Na úmysel celebranta
18:00
Za + Lenku Schweighofer
So
30.10.

 Panny Márie v sobotu

7:00
Za + manžela Ondreja
18:00
Za + Miroslava Holúbka
Ne
31.10.
31. cezročná nedeľa
7:30
Za + Juraja Mittera
Čepeň
9:00
Za + Gejzu a Cecíliu Nagyových a starých rodičov z oboch strán
10:30 Za farníkov 
18:00
Za zdravie a Božie požehnanie pre Lukáša a rodinu

 

 

 

 FARSKÉ OZNAMY

 

 • V pondelok 25. 10. o 12:30 hod. bude v našom kostole sv. omša vojenského ordinariátu, ktorú bude celebrovať J.E. Mons. František Rábek. 
 • Stretnutie rodičov prvoprijímajúcich detí sa uskutoční v utorok po večernej sv. omši o 18:45 hod.
 • V piatok pri sv. omši o 18:00 máme katechézu pre birmovacov. Z toho dôvodu pridávame aj sv. omšu o 17:00 hod.
 • Na budúci týždeň v sobotu večer a v nedeľu dopoludnia bude pri sv. omšiach páter Martin, misionár - verbista z Indie. Misijné podujatie zakončíme v nedeľu o 15:00 hod. modlitbou korunky Božieho milosrdenstva a prezentáciou z misií. Bude možnosť zakúpiť si misijné kalendáre a ďalšie publikácie.
 • Na misijnú nedeľu, minulú nedeľu, sme pre potreby misií vyzbierali 1.410,- eur.  Dobrodincom Pán Boh zaplať.
 • Pre našu farskú charitu v Seredi sme zriadili účet vo Fio banke. Kto by chcel prispieť, môže poukázať peniaze na číslo účtu: IBAN SK61 8330 0000 0025 0205 4825.
 • Pre manželské páry HKR pripravuje víkend pod názvom Originálne manželské rekolekcie. Podujatie sa koná v dňoch 26. až 28. 11. 2021 v Melčiciach - Lieskové pri Trenčíne, v kláštore sestier františkánok. Kontakt na prihlásenie: Igor Miština, tel. 032-7710 550.
 • Ďakujeme brigádnikom za pomoc pri úprave areálu kostola a vo farskej záhrade.
 • Informácie ohľadom synody biskupov pod názvom "Za synodálnu Cirkev" sa nachádzajú na stránke www.synoda.sk. 
 • Na budúci týždeň zo soboty na nedeľu sa končí letný čas. Čas na hodinách sa posúva o 1 hodinu dozadu.
 • Čo sa týka opatrení v súvislosti s ochorením Covid-19, galantský okres naďalej zostáva v oranžovej farbe. Opatrenia zostávajú nezmenené.          (V zmysle Covid - automatu robíme zoznam veriacich na bohoslužbách. Ktorí prídete na sv. omšu v týždni alebo v nedeľu, prineste na lístku napísaný kontakt na seba (stačí uviesť buď mailovú adresu alebo číslo telefónu - meno sa neuvádza z dôvodu ochrany osobných údajov). Prinesený lístok vhoďte do pokladničky v kostole, ktorá je určená na milodary na kvety. Naďalej platia epidemiologické opatrenia - rúško na tvári, dezinfekcia rúk. V prípade nových opatrení budeme vás včas informovať.)
 erb dek cierny
 web: www.sered.fara.sk           tel: 031/789 28 67

Farské oznamy od 18. do 24. októbra 2021

 • Rodičovská kategória: OZNAMY
 • Kategória: Farské oznamy
 • Napísal: Kaplán
 • Návštevy: 186
 • 17 okt
Sered Neostry 
Poriadok bohoslužieb v Seredi
v týždni od 18. do 24. októbra 2021
CepenNeostry 
Deň
Liturgický kalendár
Čas
Úmysel svätej omše
Po
18.10.
Sv. Lukáša, evanjelistu, sviatok
7:00
Za + Török Cecíliu

18:00
Za + brata Mariána
Ut
19.10.
7:00
Poďakovanie za dar života v rodine a prosba o Božie požehnanie
18:00
Za + rodičov Štefana a Alžbetu Kopálových, sestru Martu a starých rodičov z oboch strán
St
20.10.
7:00
Za zdravie a Božiu pomoc pre vnúčatá a pravnúčatá
18:00
Na poďakovanie za 50 rokov manželstva
Št
21.10.
7:00
Za + Stanislavu, Jána, Milana a ich rodičov 
18:00
Za + Ľudovíta Kubačku
Pia
22.10.
Sv. Jána Pavla II., pápeža 
7:00
Za ctiteľov sv. Rity a za všetkých dobrodincom, ktorí sa podieľali na príprave slávnosti
18:00
Za živú vieru a pokoj v rodine
So
23.10.

 Sv. Jána Kapistránskeho, kňaza

7:00
Za + Karola Andrášika
18:00
Za + Máriu Valachovú
Ne
24.10.
30. cezročná nedeľa
7:30
Za + Martina Malicha, brata Jozefa a rodičov z oboch strán
Čepeň
9:00
Za + z rodiny Malíkovej, Bičanovej, Hrotkovej a Benedikovej
10:30 Za farníkov 
18:00
Za + Lukáša Šulana

 

 

 FARSKÉ OZNAMY

 

 • Dnes slávime misijnú nedeľu. Po sv. omšiach budeme mať finančnú zbierku pre potreby  misií. Dobrodincom Pán Boh zaplať.
 • Chceme sa poďakovať všetkým, ktorí sa zapojili do nepretržitej 24-hodinovej modlitby ruženca od piatku do soboty, ktorá začne po rannej sv. omši a bude trvať do rannej sv. omše v sobotu. V kostole naďalej pokračujeme v spoločnej modlitbe ruženca od 17:20 hod. Ďakujeme všetkým spoločenstvám, ktoré sa zapájajú do predmodlievania ruženca. 
 • V piatok 22.10. bude po večernej sv. omši pobožnosť k úcte sv. Rity.
 • Pobožnosť ku Škapuliarskej Panne Márii bude túto nedeľu (17.10.) o 16:30 hod. v kostole.
 • Októbrové číslo mesačníka Moja trnavská arcidiecéza je možnosť zakúpiť si za dobrovoľný príspevok. Náklady na tlač sú 50 centov.
 • Čo sa týka opatrení v súvislosti s ochorením Covid-19, galantský okres naďalej zostáva v oranžovej farbe. V zmysle Covid - automatu robíme zoznam veriacich na bohoslužbách. Ktorí prídete na sv. omšu v týždni alebo v nedeľu, prineste na lístku napísaný kontakt na seba (stačí uviesť buď mailovú adresu alebo číslo telefónu - meno sa neuvádza z dôvodu ochrany osobných údajov). Prinesený lístok vhoďte do pokladničky v kostole, ktorá je určená na milodary na kvety. Naďalej platia epidemiologické opatrenia - rúško na tvári, dezinfekcia rúk. V prípade nových opatrení budeme vás včas informovať.
 • Oznam KBS ohľadom synody biskupov pod názvom "Za synodálnu Cirkev." Synodu slávnostne otvoril Sv. Otec František minulú nedeľu a v našich diecézach sa začína 17.10. Synoda má prebiehať aj na úrovni farností a vyvrcholí v Ríme r. 2023. Má spočívať v spoločnom kráčaní, vo vzájomnom počúvaní sa a v načúvaní Duchu Svätému pri ohlasovaní evanjelia.Kľúčové slová - spoločenstvo, spoluúčasť a misia - podčiarkujú, že práve ohlasovanie evanjelia je tým cieľom, na ktorého sledovaní máme mať účasť všetci ako spoločenstvo veriacich v Krista. Pozývame vás teda na cestu dialógu a dôvery vo vedenie Ducha Svätého! Prvé informácie môžete nájsť na stránke www.synoda.sk, o ďalších synodálnych iniciatívach vás budeme informovať. Ďakujeme Vám za Váš záujem i modlitby za synodálnu cestu, ku ktorej nás vedie Svätý Otec František. 

 

 erb dek cierny
 web: www.sered.fara.sk           tel: 031/789 28 67

Farské oznamy od 11. do 17. októbra 2021

 • Rodičovská kategória: OZNAMY
 • Kategória: Farské oznamy
 • Napísal: Kaplán
 • Návštevy: 131
 • 09 okt
Sered Neostry 
Poriadok bohoslužieb v Seredi
v týždni od 11. do 17. októbra 2021
CepenNeostry 
Deň
Liturgický kalendár
Čas
Úmysel svätej omše
Po
11.10.
Sv. Jána XXIII., pápeža
7:00
Za + Máriu a Michala Šmatrálových a syna Rudolfa
18:00
Za + rodičov Adama a Katarínu Chlebíkových
Ut
12.10.
7:00
Za + syna, manžela a zaťa 
18:00
Za + Mariána Kormanca  
St
13.10.
7:00
Za + manžela Františka Plaštiaka, rodičov z oboch strán a brata Róberta
18:00
Za + Jána Kráľoviča a manželku Annu
Št
14.10.
Sv. Kalixta I., pápeža a mučeníka
7:00
Za + Michala Irsáka, manželku Alžbetu a ich zosnulé deti
18:00
Za zdravie a Božiu pomoc
Pia
15.10.
Sv. Terézie od Ježiša (z Avily), panny a učiteľky Cirkvi 
7:00
Za + Gejzu Godályho a švagra Štefana Krajíca
17:00 Na úmysel celebranta
18:00
Za + Jozefa Ščevíka
So
16.10.

Sv. Margity Márie Alacoque, panny

7:00
Za zdravie a Božiu pomoc pre synovcov a ich rodiny
18:00
Za + manžela Ladislava, za rodičov a súrodencov z rodiny Javorovej a Fidlerovej
Ne
17.10.
29. cezročná nedeľa
7:30
Za + rodičov Vrávnikových, syna Jozefa a rodičov z oboch strán
Čepeň
9:00
Na poďakovanie Pánu Bohu za 50 rokov manželstva
10:30 Za farníkov 
18:00
Za + Annu Miklóšovú, rodenú Zajkovú

 

 

 

 FARSKÉ OZNAMY

 

 • Mesiac október je mesiacom ruženca. Povzbudzujeme k spoločnej modlitbe sv. ruženca v rodinách. V kostole sa budeme modliť ruženec spoločne nasledovným spôsobom: začiatok modlitby bude o 17:20 hod., predmodlievať sa budú jednotlivé spoločenstvá vo farnosti. Je potrebné zapísať sa do zoznamu, ktorý je v strede kostola na stolíku.
 • Na piatok 15. októbra plánujeme spraviť v kostole aj nepretržitú 24-hodinovú modlitbu ruženca, ktorá začne po rannej sv. omši a bude trvať do rannej sv. omše v sobotu. Záujemci nech sa zapíšu do zoznamu na stolíku v strede kostola. 
 • V piatok pri sv. omši o 18:00 hod. bude katechéza pre birmovancov. Z toho dôvodu pridávame v piatok aj sv. omšu o 17:00 hod.
 • Na budúcu nedeľu máme misijnú nedeľu. Po sv. omšiach budeme mať finančnú zbierku pre potreby  misií. Dobrodincom Pán Boh zaplať.
 • Členovia SSV si môžu v sákristii  vyzdvihnúť svätovojtešský kalendár, podielovú knihu a zaplatiť členský poplatok na r. 2022 v hodnote 8,- eur.
 • Vyšlo októbrové číslo mesačníka Moja trnavská arcidiecéza. Je možnosť zakúpiť si ho za dobrovoľný príspevok. Náklady na tlač sú 50 centov.
 • V týždni sme opravili zosilňovač a naladili ozvučenie kostola, opäť je možnosť počúvať sv. omšu aj pre tých, ktorí zo zdravotných dôvodov zostávajú pred kostolom. Ďakujeme za pomoc pri týchto prácach.
 • Taktiež ďakujeme za zeminu na úpravu areálu kostola a tiež za kosenie celého areálu počas letných mesiacov. 
 • Čo sa týka opatrení v súvislosti s ochorením Covid-19, v súčasnosti je v galantskom okrese pomerne dobrá situácia, stále zostávame v oranžovej farbe. Keďže chceme, aby sa na bohoslužbách mohli zúčastňovať všetci veriaci bez rozdielu - zaočkovaní aj nezaočkovaní, v zmysle Covid - automatu robíme zoznam veriacich na bohoslužbách. Ktorí prídete na sv. omšu v týždni alebo v nedeľu, prineste na lístku napísaný kontakt na seba (stačí uviesť buď mailovú adresu alebo číslo telefónu - meno sa neuvádza z dôvodu ochrany osobných údajov). Prinesený lístok vhoďte do pokladničky v kostole, ktorá je určená na milodary na kvety. Naďalej platia epidemiologické opatrenia - rúško na tvári, dezinfekcia rúk. V prípade nových opatrení budeme vás včas informovať.

 

 erb dek cierny
 web: www.sered.fara.sk           tel: 031/789 28 67

Farské oznamy od 04. októbra do 10. októbra 2021

 • Rodičovská kategória: OZNAMY
 • Kategória: Farské oznamy
 • Napísal: Kaplán
 • Návštevy: 221
 • 01 okt
Sered Neostry 
Poriadok bohoslužieb v Seredi
v týždni od 04. do 10. októbra 2021
CepenNeostry 
Deň
Liturgický kalendár
Čas
Úmysel svätej omše
Po
04.10.
Sv. Františka Assiského
7:00
Poďakovanie pri príležitosti 85 rokov života Marty a prosba o ďaľšiu Božiu pomoc a za jej + manžela Milana
18:00
Za + Branislava a Víta Danišových
Ut
05.10.
Sv. Faustíny Kowalskej, panny
7:00
Za + Ľudovíta a Ľudmilu Paštékových a rodičov z oboch strán 
18:00
Za skautov  
St
06.10.
Sv. Bruna
7:00
Za + Rudolfa Suhaja
18:00
Za ružencové bratstvo
Št
07.10.
Ružencovej Panny Márie
7:00
Za + Filoménu Ozimyovú 
18:00
Za + Mateja Moravca a starých rodičov Emila a Magdalénu  
Pia
08.10.
7:00
Na úmysly spoločenstva modlitby matiek 
18:00
Za + Dušana Hodúra   
So
09.10.
Panny Márie v sobotu
7:00
Za + Etelu Ladislava, Karola, Ivana a Katarínu 
18:00
Za + Ivana Hrušovského a rodičov  
Ne
10.10.
28. cezročná nedeľa
7:30
Prosba o Božiu pomoc a požehnanie pri štúdiach pre Petra 
Čepeň
9:00
Za + rodičov Balážiových, Valterových, manžela Jaroslava a brata Milana 
10:30 Za farníkov 
18:00
Za + kňaza Františka Guldana 

 

 

 

 FARSKÉ OZNAMY

 

 • Výročná celodenná poklona Najsv. Oltárnej sviatosti pripadá na našu farnosť na dnes 3. októbra. Vzhľadom na to, že je nedeľa a po sv. omši vysluhujeme krsty, Oltárnu sviatosť vyložíme k poklone odpoludnia od 15:00 do 18:00 hod. Do služieb na jednotlivé 1/2-hodiny prosíme zapísať sa do zoznamu v strede kostola na stolíku.
 • Mesiac október je mesiacom ruženca. Povzbudzujeme k spoločnej modlitbe sv. ruženca v rodinách. V kostole sa budeme modliť ruženec spoločne nasledovným spôsobom: začiatok modlitby bude o 17:20 hod., predmodlievať sa budú jednotlivé spoločenstvá vo farnosti. Je potrebné zapísať sa do zoznamu, ktorý bude v strede kostola na stolíku. 
 • Pre potreby núdznych na Kube sme z minulotýždňovej zbierky poslali milodar 915,- eur. Všetkým dobrodincom Pán Boh zaplať.
 • Členovia SSV si môžu v sákristií  vyzdvihnúť svätovojtešský kalendár, podielovú knihu a zaplatiť členský poplatok na r. 2022 v hodnote 8,- eur.
 • Miesto prijatia pre rodiny "Rodinkovo" organizuje vo viacerých mestách Slovenska program "Amoris" pre manželov. Medzi uvedenými mestami sú najbližšie Trnava a Nitra. Termíny sú v nedeľu 10., 17. a 24. október. Program je zameraný na lepšie poznanie a pochopenie manželského partnera, posilnenie dôvery a zlepšenie komunikácie. Počas programu sa animátori postarajú o deti. Prihlásiť sa možno do 5. 10. na adrese: www.amoris.sk.
 • V stredu sme dali opraviť zosilňovač, ale vydržal len do soboty. Z toho dôvodu používame len provizórne ozvučenie, ktorým však nedokážeme ozvučiť okolie kostola. Odstránenie poruchy riešime.
 • Čo sa týka opatrení v súvislosti s ochorením Covid-19, v súčasnosti je v galantskom okrese pomerne dobrá situácia, stále zostávame v oranžovej farbe. Keďže chceme, aby sa na bohoslužbách mohli zúčastňovať všetci veriaci bez rozdielu - zaočkovaní aj nezaočkovaní, v zmysle Covid - automatu by sme mali robiť zoznam veriacich na bohoslužbách. Ktorí prídete na sv. omšu v týždni alebo v nedeľu, prineste na lístku napísaný kontakt na seba (stačí uviesť buď mailovú adresu alebo číslo telefónu - meno sa neuvádza z dôvodu ochrany osobných údajov). Prinesený lístok vhoďte do pokladničky v kostole, ktorá je určená na milodary na kvety. V prípade nových opatrení budeme vás včas informovať.  

 

 erb dek cierny
 web: www.sered.fara.sk           tel: 031/789 28 67

Farské oznamy od 27. septembra do 3. októbra 2021

 • Rodičovská kategória: OZNAMY
 • Kategória: Farské oznamy
 • Napísal: Kaplán
 • Návštevy: 280
 • 26 sep
Sered Neostry 
Poriadok bohoslužieb v Seredi
v týždni od 27. septembra
do 3. októbra 2021
CepenNeostry 
Deň
Liturgický kalendár
Čas
Úmysel svätej omše
Po
27.09.
 Sv. Vincenta de Paul, kňaza
7:00
Za + Imricha a Petronelu a starých rodičov z oboch strán
18:00
Za + rodiny Kováčovej, Slovákovej a Mečochovej
Ut
28.09.
Sv. Václava, mučeníka 
7:00
Za + Romana Fatnu a celú rodinu
18:00
Za + rodičov Máriu a Jána, Máriu a Ondreja, sestru Helenku a starých rodičov z oboch strán
St
29.09.
Sv. Michaela, Gabriela a Rafaela, archanjelov, sviatok 
7:00
Za + Michala a Annu Takáčových a rodičov z oboch strán
18:00
Poďakovanie za 18 rokov života
Št
30.09.
 Sv. Hieronyma, kňaza a učiteľa Cirkvi
7:00
Za zdravie a Božiu pomoc
18:00
Za nenarodené dieťa
Pia
1.10.
Sv. Terézie od Dieťaťa Ježiša (z Lisieux), panny a učiteľky Cirkvi 
7:00
Za + Magdalénu Fórovú (1.výročie)

   17:00

18:00
 
 
Na úmysel
 
Za + Antonína Buchu a ostatnú rodinu Buchovú, Morongovú a Vojtkovú
So
2.10.
Svätých anjelov strážcov 
10:00
Fatimská sobota
18:00
Za + Františka a Vincenciu Gajarských a dcéru
Ne
3.10.
27. nedeľa v cezročnom období
7:30 LAT
Za zdravie a Božiu pomoc pre manžela Michala

9:00

Čepeň

Za + Augustína a Alžbetu Krivosudských a rodičov z oboch strán
10:30 Za farníkov
18:00
Za + Veroniku Benovú

 

 

 

 FARSKÉ OZNAMY

 

 • Vstupujeme do prvopiatkového týždňa. Spovedať budeme v pracovné dni 1/2 hodinu pred sv. omšou a v stredu až piatok už od 16:00 hod.
 • Zo štvrtku na piatok budeme mať celonočnú adoráciu (vstup do kostola bude cez sákristiu) a v nedeľu o 7:30 hod. budeme sláviť latinskú sv. omšu.
 • V piatok budú mať birmovanci katechézu pri sv. omši, ktorá začína o 18:00 hod. Lavice v prednom rade prosíme nechať voľné pre birmovancov.
 • V piatok o 19:00 hod. bude stretnutie vedúcich spoločenstiev na fare.
 • V sobotu 2. októbra slávime Fatimskú sobotu. Hlavným celebrantom bude vdp. Juraj Augustín. Plagát je na výveske.
 • Takisto v sobotu 2. októbra sa koná v Šaštíne Púť ružencových bratstiev. Program je od 9:00 hod. a končí sa sv. omšou o 12:00 hod. Záujemcovia nech sa nakontaktujú na horliteľku RB - pani Kurbelovú.
 • Pre potreby núdznych na Kube, vyhlásili otcovia biskupi na dnešnú nedeľu, 26. septembra, mimoriadnu finančnú zbierku. Za všetky Vaše milodary Pán Boh zaplať. 
 • Čo sa týka opatrení v súvislosti s ochorením Covid-19, v súčasnosti je v galantskom okrese pomerne dobrá situácia. V prípade nových opatrení a väčších obmedzení budeme pridávať počet sv. omší.  

erb dek cierny
 web: www.sered.fara.sk           tel: 031/789 28 67