FarnostSered
 • Vitajte na webe seredského dekanátu


Sv. omša naživo Sereď 11.04.2021

 • Rodičovská kategória: OZNAMY
 • Kategória: Dôležité
 • Napísal: Kaplán
 • Návštevy: 2747
 • 11 apr

Najbližšie vysielanie sv. omše zo Serede si treba overiť vo farských oznamoch a

v danom čase sledovať na youtube kanáli: https://www.youtube.com/c/FarnosťSereď1

 

(treba si zapnúť v prehrávači zvuk)

 

 

 

 

Ľútostivá Kráľovná neba i zeme, zhliadni na svoje kajúce dietky a prijmi vďaky za všetky dobrodenia,
ktoré si nám vyprosila u svojho Božského Syna.

Čítať ďalej...

Farské oznamy od 12. apríla do 18. apríla 2021

 • Rodičovská kategória: OZNAMY
 • Kategória: Farské oznamy
 • Napísal: Kaplán
 • Návštevy: 145
 • 10 apr
Sered Neostry 
Poriadok bohoslužieb v Seredi
v týždni od 12. do 18. apríla 2021
CepenNeostry 
Deň
Liturgický kalendár
Čas
Úmysel svätej omše
Po
12.04.
Za duše v očistci
Prosba o Božie požehnanie a ochranu pre vnúčika Samka
Ut
13.04.
Za Helenu Klištincovú
Za + rodičov Viskupových a súrodencov
St
14.04.
Za + rodičov Turoňových a rodičov Koniarikových a vnučku Mirku Čmaradovú 
Za Tomáša, Jožka a Silviu, a deti za zdravie a Božiu pomoc pre nich a pre ich rodiny
Št
15.04.
Za zdravie a Božiu pomoc a za požehanie pre celú rodinu
Za + rodičov Blahových, deti, nevestu a starých rodičov z oboch strán  
Pia
16.04.
Prosba o Božiu ochranu a požehnanie pre všetky deti a mládež v meste Sereď 
Za zdravie a Božiu pomoc pre Dominika a Margitu, rodičov z oboch strán a ostatných členov rodiny  
So
17.04.
Za + rodičov Adalberta a Jolanu Javorových a ich rodičov 
Za zdravie a Božiu pomoc pre manžela Marka
Ne
18.04.
3. veľkonočná nedeľa
Poďakovanie ze zdravie a Božiu pomoc pre rodičov
 
10:30 Za farníkov (online prenos svätej omše)
Za + Jozefa a Máriu Ďurišových a rodičov z oboch strán  

 

 

 FARSKÉ OZNAMY

 

 • Od 8. februára 2021 platí pre celé Slovensko tzv. COVID AUTOMAT, ktorý upravuje opatrenia v súvislosti s ochorením Covid-19. V súčasnosti je zákaz konať hromadné podujatia, do ktorých sú priradené aj verejné sv. omše. Pozorujeme, že situácia sa rapídne zlepšuje, veríme, že v krátkom čase budú obnovené verejné sv. omše.  
 • Na  Nedeľu Božieho milosrdenstva (čiže dnes) bude kostol  otvorený  od 16:00 do 19:00 hod. na tichú modlitbu, bude možnosť individuálne pristúpiť k sv. prijímaniu pri zachovaní všetkých epidemiologických opatrení určených Úradom verejného zdravotníctva SR.
 • Zo zbierky pri  Božom hrobe na udržiavanie posvätných miest vo Svätej zemi sme poslali 1.235,- eur. Tiež ďakujeme všetkým dobrodincom za milodary na kostol, Boží hrob v kostole a na potreby charity.
 • Dnes o 12:00 hod. zaznejú zvony, ktoré nás pozvú k modlitbe  za duše všetkých zomrelých na ochorenie Covid-19.
 • Rímskokatolícka cyrilometodská bohoslovecká fakulta UK v Bratislave ponúka záujemcom možnosť prihlásiť sa na štúdium katolíckej teológie do 30. apríla 2021. Magisterské štúdium dennou formou je určené pre kandidátov kňazstva, ale aj pre laikov, ktorí sa môžu uplatniť ako učitelia náboženskej výchovy, v pastoračných službách vo farnostiach, v duchovných redakciách masmédií či v oblasti humanitárnej a charitatívnej. Bližšie informácie sú na stránkefrcth.uniba.sk.
 • Nahlásené úmysly sv. omší slúžime denne pri súkromných sv. omšiach. Pohrebykrsty a sobáše je možné konať iba za účasti 6 ľudí. Kostol je otvorený po mrežu na súkromnú poklonu od 10:00 do18:00.
 • V prípade súrneho zaopatrovania nás kontaktujte na telefónnom čísle farského úradu 031/789 28 67. Takisto v prípade potreby  je možnosť dohodnúť si individuálne čas na sv. spoveď.
 • Úradné hodiny v kancelárii budú v riadnom čase v utorok a vo štvrtok 10:00 - 11:30 a 14:30 - 16:00 hod.

 

 erb dek cierny
 web: www.sered.fara.sk           tel: 031/789 28 67

Farské oznamy od 5. apríla do 11. apríla 2021

 • Rodičovská kategória: OZNAMY
 • Kategória: Farské oznamy
 • Napísal: Kaplán
 • Návštevy: 180
 • 03 apr
Sered Neostry 
Poriadok bohoslužieb v Seredi
v týždni od 5. do 11. apríla 2021
CepenNeostry 
Deň
Liturgický kalendár
Čas
Úmysel svätej omše
Po
05.04.
Veľkonočný pondelok
 Na úmysel ordinára
10:30
Za obrátenie a Božiu pomoc  pre rodinu a za + švagrinu Annu a ostatných + z rodiny z oboch strán (online prenos svätej omše)
Ut
06.04.
Za + Martu a Martina Macúšových, starých rodičov a krstného otca 
Za + z rodiny Golejovej a Penciakovej  
St
07.04.
Za + starých rodičov Máriu a Jozefa Antalových   
Za ružencové bratstvo 
Št
08.04.
Za duše v očistci 
Za + rodičov Klištincových a Milana   
Pia
09.04.
Za + Etelu, Ladislava, Karola, Ivana a Katarínu 
Za + rodičov, manžela a súrodencov  
So
10.04.
Prosba o Božie milosrdenstvo pre Martu
Za zdravie a Božiu pomoc pre Máriu 
Ne
11.04.
2. veľkonočná nedeľa - Nedeľa Božieho milosrdenstva
Prosba o Božie požehnanie a pomoc pro príležitosti 65. roku života p. kostolníka (v Čepenskej kaplnke)
10:30 za farníkov (online prenos svätej omše)
Za + Agnešu Rajnincovú a súrodencov

 

 

 FARSKÉ OZNAMY

 

 • Od 8. februára 2021 platí pre celé Slovensko tzv. COVID AUTOMAT, ktorý upravuje uvoľňovanie, resp. sprísňovanie opatrení v súvislosti s ochorením Covid-19. Na základe toho je zákaz konať hromadné podujatia, do ktorých sú priradené aj verejné sv. omše. Pozorujeme, že situácia sa rapídne zlepšuje, veríme, že v krátkom čase budú obnovené verejné sv. omše. V prípade zmeny vás budeme hneď informovať. 
 • Vysluhovanie sv. spovede pre tých, ktorí nemali možnosť vyspovedať sa do Veľkej noci: v utorok až piatok od 8:00 - 9:00 a 17:00 - 18:00 hod.
 • Na  Veľkonočnú nedeľu (čiže dnes) bude kostol  otvorený  od 16:00 do 19:00 hod. na tichú modlitbu, bude možnosť individuálne pristúpiť k sv. prijímaniu pri zachovaní všetkých epidemiologických opatrení určených Úradom verejného zdravotníctva SR.
 • Nahlásené úmysly sv. omší naďalej slúžime denne pri súkromných sv. omšiach.
 • Pohrebykrsty a sobáše je možné konať iba za účasti 6 ľudí.
 • Kostol je otvorený po mrežu na súkromnú poklonu od 10:00 do 18:00 hod.
 • V prípade súrneho zaopatrovania nás kontaktujte na telefónnom čísle farského úradu 031/789 28 67. Takisto v prípade potreby  je možnosť dohodnúť si individuálne čas na sv. spoveď.
 • Úradné hodiny v kancelárii budú v riadnom čase v utorok a vo štvrtok 10:00 - 11:30 a 14:30 - 16:00 hod.
 • Ohlášky. Dvaja bohoslovci z našej farnosti, Peter Sklenár v bratislavskom seminári a Mikuláš Šurín v nitrianskom seminári sú už v 5. ročníku bohoslovia, tzn. že by mali byť v lete vysvätení na diakonov. Z toho dôvodu sa robia pred diakonskou vysviackou ohlášky. Z nitrianskeho seminára sme ich už dostali. Ohlášky sa týkajú sa bohoslovca Mikuláša Šurína, syna Štefana a Ľubice r. Vladovičovej, zo Športovej ul. v Seredi. Kto by vedel na o nejakej cirkevnoprávnej prekážke, nech to láskavo ohlási na farskom úrade.
 • Poďakovanie všetkým, ktorý ste sa podieľali na príprave slávenia Veľkej noci v našej farnosti, či už to bolo upratovanie kostola, príprava Božieho hrobu, príprava a účasť liturgie trojdnia, technické zabezpečenie vysielania, služba pri Božom hrobe, upratovanie areálu kostola a farskej budovy, za vaše milodary aj za veľkonočné jedlá, ktorými ste nás obdarili - za všetkých bola obetovaná sv. omša na Bielu sobotu. Tiež chceme vyzdvihnúť disciplinovanosť a trpezlivosť veriacich s akou ste prichádzali na tichú modlitbu k Božiemu hrobu a počas vysluhovania sv. spovede.
 • Všetkým farníkom vyprosujeme požehnané veľkonočné sviatky, naplnené pokojom a radosťou od zmŕtvychvstalého Pána.

 

 erb dek cierny
 web: www.sered.fara.sk           tel: 031/789 28 67

Farské oznamy od 29. marca do 4. apríla 2021

 • Rodičovská kategória: OZNAMY
 • Kategória: Farské oznamy
 • Napísal: Kaplán
 • Návštevy: 410
 • 27 mar
Sered Neostry 
Poriadok bohoslužieb v Seredi
v týždni od 29. marca do 4. apríla 2021
CepenNeostry 
Deň
Liturgický kalendár
Čas
Úmysel svätej omše
Po
29.03.

Pondelok Veľkého týždňa

Poďakovanie za dar života pre vnuka Elliota a prosba o Božiu pomoc pre rodinu
Za + Romana Javora  
Ut
30.03.
Utorok Veľkého týždňa
Za + rodičov Kišonových
Za + Jozefa Daniša, ostatných členov rodiny Danišovej a Kvetoslavu Pištovú  
St
31.03.
Streda Veľkého týždňa
Za + rodičov Karola a Anežku Sojkových 
Za ružencové bratstvo  
Št
01.04.
ZELENÝ ŠTVRTOK
18:00
Za živých a zosnulých kňazov (online prenos svätej omše)  
Pia
02.04.
VEĽKÝ PIATOK
15:00
Online prenos veľkopiatočných obradov
So
03.04.
BIELA SOBOTA
19:30
Za dobrodincov (Online prenos veľkonočnej vigílie)
Ne
04.04.
VEĽKONOČNÁ NEDEĽA
Za chorých 
10:30
Za farníkov (online prenos svätej omše)

 

 

 

 FARSKÉ OZNAMY

 

 • Kvôli prísnym epidemiologickým opatreniam nie je možné hromadne vysluhovať sv. spoveď. Zároveň si uvedomujeme, že sv. spoveď je najlepšou duchovnou prípravou na veľkonočné sviatky.  Preto aj naďalej budeme spovedať v individuálnych termínoch. Pondelok už máme obsadené termíny. V utorok a v stredu budeme spovedať v exteriéri, vo farskej záhrade, v čase ako bývajú úradné hodiny. To znamená dopoludnia od 10:00 do 11:30 a odpoludnia od 14:30 do 16:00. V prípade záujmu o neskorší odpoludňajší termín treba sa prihlásiť cez farskú telefónnu linku 031/789 28 67.
 • Chorých, ktorých ste nám nahlásili, navštívime v pondelok v  dopoludňajších hodinách.
 • Úradné hodiny v kancelárií v tomto týždni nebudú. 
 • Nahlásené úmysly sv. omší slúžime denne pri súkromných sv. omšiach.
 • Na pomoc prenasledovaným kresťanom sme poslali milodar 200,- eur.
 • Tiež ďakujeme za milodary na kostol a na potreby charity. Všetkým dobrodincom Pán Boh zaplať.
 • Obrady veľkonočného trojdnia budeme vysielať online iba z najnutnejšou asistenciou, keďže sú stále zakázané verejné bohoslužby. Podľa okolností program slávenia veľkonočného trojdnia ešte doplníme.
 • Veľký piatok je dňom prísneho pôstu a zdržiavania sa mäsitého pokrmu.
 • V prípade súrneho zaopatrovania nás kontaktujte na telefónnom čísle farského úradu 031/789 28 67. 
 • Modlime sa za seba navzájom, tiež za našich zdravotníkov a všetkých chorých a za skrátenie tohto utrpenia. Modlime sa v našich domácnostiach modlitbu k Panne Márii Trnavskej a k sv. Michalovi Archanjelovi za ukončenie koronakrízy.

 

 erb dek cierny
 web: www.sered.fara.sk           tel: 031/789 28 67

Farské oznamy od 22. marca do 28. marca 2021

 • Rodičovská kategória: OZNAMY
 • Kategória: Farské oznamy
 • Napísal: Kaplán
 • Návštevy: 140
 • 20 mar
Sered Neostry 
Poriadok bohoslužieb v Seredi
v týždni od 22. do 28. marca 2021
CepenNeostry 
Deň
Liturgický kalendár
Čas
Úmysel svätej omše
Po
22.03.
Za + Alenku Olosovú 
Za + Pavla Pauka  
Ut
23.03.
Na úmysel celebranta
Za zdravie a Božiu pomoc z príležitosti 60 rokov života  
St
24.03.
Na úmysel celebranta
Na úmysel ordinára
Št
25.03.
ZVESTOVANIE PÁNA, slávnosť
Za + rodičov Kuricových a za uzdravenie brata Ruda 
Za + Juraja Scherhaufera  
Pia
26.03.
Na úmysel celebranta
18:00
Za + Vladimíra Brédika  (online prenos krížová cesta + sv. omša)
So
27.03.
Za vyzdravenie a Božiu pomoc
Za + Helenu Súkenníkovú  
Ne
28.03.
KVETNÁ NEDEĽA
Na úmysel 
10:30 
Za farníkov (online prenos svätá omša)

 

 

 FARSKÉ OZNAMY

 

 • Na dnes je vyhlásená zbierka na pomoc prenasledovaným kresťanom. Svoj darom môžete poslať na účet Konferencie biskupov Slovenska IBAN: SK63 0200 0000 0035 1220 9151.
 • Na stolíku za mrežou sú poštové poukážky Trnavskej arcidiecéznej charity, keďže sme nemohli konať jarnú zbierku v kostole. Za vaše milodary Pán Boh zaplať. Tiež tam nájdete nové číslo časopisu Milujte sa.
 • Ďakujeme farníkom za pomoc so stavebnými úpravami v garáži a za úpravu jedálne na fare. 
 • Od 8. februára 2021 platí pre celé Slovensko tzv. COVID AUTOMAT, ktorý upravuje uvoľňovanie, resp. sprísňovanie opatrení v súvislosti s ochorením Covid-19. V súčasnosti je Slovensko v najhoršej, čiernej zóne, to znamená, že je zákaz konať hromadné podujatia, do ktorých sú priradené aj verejné sv. omše. V prípade zmeny vás budeme informovať. Sväté omše NAŽIVO môžete sledovať na našej web stránke ako je to zaznačené vo farských oznamoch.
 • Nahlásené úmysly sv. omší slúžime denne pri súkromných sv. omšiach
 • Pohrebykrsty a sobáše je možné konať iba za účasti 6 ľudí.
 • Kostol je otvorený po mrežu na súkromnú poklonu od 10:00 do 18:00 hod.
 • V prípade súrneho zaopatrovania nás kontaktujte na telefónnom čísle farského úradu 031/789 28 67. Takisto v prípade potreby  je možnosť dohodnúť si individuálne čas na sv. spoveď.
 • Úradné hodiny v kancelárií budú v riadnom čase v utorok a vo štvrtok 10:00 - 11:30 a 14:30 - 16:00 hod.
 • Modlime sa za seba navzájom, tiež za našich zdravotníkov a všetkých chorých a za skrátenie tohto utrpenia. Modlime sa v našich domácnostiach modlitbu k Panne Márii Trnavskej a k sv. Michalovi Archanjelovi za ukončenie koronakrízy.

 

 erb dek cierny
 web: www.sered.fara.sk           tel: 031/789 28 67
Bolo to práve náboženstvo, čo kedysi dopomohlo ľudstvu k pokroku vo všetkých oblastiach. Jedine Katolícka cirkev sa ozvala proti Hitlerovi a jeho útokom na ľudskú slobodu. Do tej doby Cirkev nikdy neupútala moju pozornosť. Ale dnes jej prejavujem svoj veľký obdiv a oddanosť. Jedine ona mala odvahu bojovať za duchovnú a mravnú slobodu ľudstva.
Albert Einstein