FarnostSered
 • Vitajte na webe seredského dekanátu

DÔLEŽITÉ

Farské oznamy od 21. do 27. septembra 2020

Sered Neostry 
Poriadok bohoslužieb v Seredi
v týždni od 21. do 27. septembra 2020
CepenNeostry 
Deň
Liturgický kalendár
Čas
Úmysel svätej omše
Po
21.09.
Sv. Matúša, apoštola, evanjelistu
7:00
za + Andrejku Nitrayovú a st. rodičov z o. s.
18:00
za + brata Alojza a manželku Violu
Ut
22.09.
7:00
za zdravie a Božiu pomoc v rodine 
18:00
za + Rudolfa a rodičov z o. s.
St
23.09.
Sv. Pátra Pia  z Pietrelciny, kňaza
7:00
za + Antona Koleniča, manž. Annu, r. z o. s.
18:00
za + Františka Dreninu
Št
24.09.
7:00
za + Jána Majerníka, rod. z o. s. a súrod.
18:00
za + Máriu Sedláčkovú
Pia
25.09.
7:00
poďakovanie za Božiu pomoc pri príležitosti 90. rokov života
18:00
za + Karola Kopála, rodičov Štefana a Alžbetu a st. rodičov
So
26.09.
Panny Márie v sobotu
7:00
za zdravie a Božiu pomoc pre Ivana Chmuru
18:00
na úmysel spoloč. Modlitby matiek
Ne
27.09.
26. cezročná nedeľa
7:30
za + manželov Kleskeňových, Lamošových a deti
Čepeň
9:00
za + Michala a rodičov Pospíšilových 
10:30 za farníkov 
18:00
za + Helenu a Ľudovíta Dorušincových 

 

 

 FARSKÉ OZNAMY

 

 • Celý týždeň bude v znamení prípravy a samotných slávností 1. sv. prijímania, ktoré sú v termínoch: v sobotu 26. 9. o 9:00 hod. deti z CZŠ, o 11:00 hod. deti zo ZŠ Komenského, v nedeľu o 10:30 hod. deti zo ZŠ Fándlyho. (Nácviky po, ut, st: ZŠ JAK o 15:00, CZŠ o 16:00, ZŠ JF o 19:00)  Sv. spoveď detí bude v piatok o 14:30 CZŠ, o 15:30 ZŠ JAK a o 16:30 ZŠ JF.  Brigáda rodičov na úpravu kostola a okolia bude v piatok od 8:00 hod.  Vo štvrtok pri večernej sv. omši  2 deti prijmú sviatosť krstu.  V utorok večer sv. omša za účasti detí nebude.
 • Túto nedeľu, t. j. 20. septembra, budeme robiť zbierku na Boží hrob v Jeruzaleme, ktorá je presunutá z Veľkej noci.  
 • Pobožnosť ku Škapuliarskej P. Márii bude v túto nedeľu 20.9. o 16:30 hod. vo farskom kostole.
 • Poďakovanie patrí farníkom, ktorí v priebehu týždňa pracovali na úprave areálu kostola a farskej budovy.
 • Chceli by sme pozvať mužov, ktorí by mohli pomôcť ako usporiadatelia, zvlášť pri nedeľných sv. omšiach, aby sa prihlásili v sakristii kostola.  
 • V súčasnosti sa zhoršuje epidemiologická situácia z dôvodu rýchleho šírenia ochorenia Covid - 19, aj v našom okrese.  V prípade dôležitých zmien prosím sledujte našu farskú internetovú stránku. Z tohto dôvodu vás tiež prosíme o dôkladnejšie dodržiavanie hygienických opatrení pri vstupe do kostola. V prípade, že chcete  prijímať  sv. prijímanie do úst, vás prosíme, aby ste pristupovali medzi poslednými.

 

 erb dek cierny
 web: www.sered.fara.sk           tel: 031/789 28 67

Farské oznamy od 14. septembra do 20. septembra 2020

Sered Neostry 
Poriadok bohoslužieb v Seredi
v týždni od 14. do 20. septembra 2020
CepenNeostry 
Deň
Liturgický kalendár
Čas
Úmysel svätej omše
Po
14.09.
Povýšenie Sv. Kríža, sviatok
7:00
Za + Rudolfa a Gizelu Mičániových, syna Milana a rodinu z oboch strán 
18:00
Za + Vladimíra a Helenu Klačkových a starých rodičov  
Ut
15.09.
SEDEMBOLESTNEJ PANNY MÁRIE, PATRÓNKY SLOVENSKA, SLÁVNOSŤ
7:30
Poďakovanie za dobrodenia a prosba o pomoc a ochranu pre rodinu 

Čepeň   9:00

Prosba o Božiu pomoc a ochranu Panny Márie Sedembolestnej pre našu vlasť pred ochorenín Covid-19
18:00
Za + Štefana a Jozefu Mitasových a rodičov z oboch strán  
St
16.09.
Sv. Kornélia, pápeža, a Cypriána, biskupa, mučeníkov, spomienka 
7:00
Za + Martina 
18:00
Za + Ľudmilu Kubačkovú  
Št
17.09.
Sv. Petra Bellarmína, biskupa a učiteľa Cirkvi, ľub. spomienka
7:00
Za + rodičov Zavarských a dcéru Helenu 
18:00
Za + Ľudmilu a Dušana Šuríkových a rodičov z oboch strán   
Pia
18.09.
7:00
Za + Františka 
18:00
Za + Štefana Doboša a sestry Rozáliu a Máriu  
So
19.09.
Sv. Januára, biskupa a mučeníka, ľub. spomienka
7:00
Za + Gizelu Streckú 
18:00
Za + rodičov Ollových, syna Vladimíra, zaťa Pavla, manželov Šafárových a zaťa Vladimíra  
Ne
20.09.
25. cezročná nedeľa
7:30
Za + manželov Vojtecha a Helenu Knapových 
Čepeň
9:00
Za + Jaroslava Šveca, brata Viliama a rodičov 
10:30 za farníkov 
18:00
Za + Darinu a Kamila Solčanských 

 

 

 FARSKÉ OZNAMY

 

 • Tento týždeň v stredu, piatok a sobotu sú jesenné kántrové dni. Obsahom týchto dní je Poďakovanie za úrodu. Záväzný je len jeden deň. U nás to bude v piatok.
 • V utorok 15. septembra nebudú úradné hodiny vo farskej kancelárii. 
 • Keďže v utorok je slávnosť Sedembolestnej Panny Márie, svätá omša za účasti detí, zameraná najmä na deti, ktoré majú pristupiť k prvému svätému prijímaniu bude tento týždeň v stredu 16. septembra o 18:00.
 • Budúcu nedeľu budeme robiť zbierku na Boží hrob v Jeruzaleme, ktorá sa zvyčajne koná na Bielu sobotu, ale tento rok bola presunutá z dôvodu pandémie.
 • Na výveske kostola nájdete informáciu ohľadom vysielania katolíckeho internetového rádia Rádio Mária.
 • V súčasnosti sa zhoršuje epidemiologická situácia z dôvodu rýchleho šírenia ochorenia Covid - 19 v našom okrese. Chceli by sme vás poprosiť o sledovanie zmien, ktoré prináša vývoj pandemických opatrení. V prípade dôležitých zmien prosím sledujte našu farskú internetovú stránku. Z tohto dôvodu vás tiež prosíme o dôkladnejšie dodržiavanie hygienických opatrení pri vstupe do kostola. V prípade, že chcete  prijímať  sv. prijímanie do úst, vás prosíme, aby ste pristupovali medzi poslednými.

 

 erb dek cierny
 web: www.sered.fara.sk           tel: 031/789 28 67

Farské oznamy od 7. septembra do 13. septembra 2020

Sered Neostry 
Poriadok bohoslužieb v Seredi
v týždni od 6. do 13. septembra 2020
CepenNeostry 
Deň
Liturgický kalendár
Čas
Úmysel svätej omše
Po
07.09.
Sv. troch košických mučeníkov
7:00
Za + Jolanu Boškovú 
18:00
Za + Pavla Okruhlicu, manželku Albínu a rodičov z oboch strán  
Ut
08.09.
NARODENIE PANNY MÁRIE, sviatok
7:00
Za + Annu Štefunkovú 
18:00
Prosba o Božiu milosť v živote  
St
09.09.
Sv. Petra Clavera, kňaza
7:00
Za uzdravenie a Božiu pomoc
18:00
Za + manžela Róberta, syna Ota a rodičov z oboch strán  
Št
10.09.
7:00
Za zdravie a Božiu pomoc pre manžela 
18:00
Za + rodičov Šušlových  
Pia
11.09.
7:00
Za Božiu pomoc a vieru pre rodinu Satinovú 
18:00
Za + manžela Tibora a rodičov z oboch strán  
So
12.09.
Najsvätejšieho mena Panny Márie
7:00
Za + rodičov Viliama a Máriu, súrodencov Tomáša a Jozefínu a rodičov a starých rodičov z oboch strán
18:00
Za + Máriu a Bohuša Vaňoučkových  
Ne
13.09.
24. cezročná nedeľa
7:30
Za + Jozefa a Máriu Drozdových a súrodencov 
Čepeň
9:00
Za + Pavla a Jozefínu Gálových a rodičov z oboch strán 
10:30 Za farníkov 
18:00
Za + manželov Saidlových, rodičov a syna 

 

 

 FARSKÉ OZNAMY

 

 • Úprimné Pán Boh zaplať za vaše dary v pravidelnej prvopiatkovej zbierke pre charitu.
 • V utorok 8. septembra o 18:00 bude sv. omša zameraná na deti, ktoré v septembri pristúpia k 1. svätému prijímaniu. Rodičia a deti tu dostanú ďalšie usmernenia pred 1. sv. prijímaním. 
 • Termín sviatosti birmovania, ktorý bol preložený z leta, bude 24. októbra o 10.00 hod. Pre kandidátov na birmovanie je cez tento víkend pripravený kurz Filip v Bojničkách, v týždni od 14. septembra budú mať birmovanci stretnutia v skupinkách s kňazmi  a animátormi a v týždni od 5. októbra bude preskúšanie. 

 

 erb dek cierny
 web: www.sered.fara.sk           tel: 031/789 28 67

Farské oznamy od 31. augusta do 6. septembra 2020

Sered Neostry 
Poriadok bohoslužieb v Seredi
v týždni od 31. aug. do 6. sept. 2020
CepenNeostry 
Deň
Liturgický kalendár
Čas
Úmysel svätej omše
Po
31.08.
7:00
+ Pavol Rapan, Anna a starí rodičia z oboch strán
18:00
+ Jozef Baláž, Martin Puchel a rodina Slobodová a Kurucová  
Ut
01.09.
7:00
+ Adam a Rozália Macuroví, deti a starí rodičia z oboch strán
18:00
+ František Doboš, manželka Antónia a rodičia z oboch strán  
St
02.09.
7:00
+ Mária a Imrich Bausoví a synovia 
18:00
Za členov ružencového bratstva  
Št
03.09.
Sv. Gregora Veľkého, pápeža a učiteľa Cirkvi
7:00
+ František a Júlia Nádaždyoví a rodičia z oboch strán 
18:00
+ Kristína Tulalová  
Pia
04.09.
1. piatok v mesiaci
7:00
+ Jozefína a Demeter Kuchynkoví
18:00
Poďakovanie za Božie dobrodenia  
So
05.09.
1. sobota v mesiaci
10:00
Fatimská sobota 
18:00
+ Katarína a Jozef Habiňákoví, starí rodičia a ostatná rodina  
Ne
06.09.
23. cezročná nedeľa
7:30
Poďakovanie za dar života a prosba o ďalšiu Božiu pomoc 
Čepeň
9:00
+ Pavol a Rena Fraňoví, dcéra Emília a rodičia z oboch strán 
10:30 Za farníkov 
18:00
+ rodičia Milan a Mária Galbaví  

 

 

 FARSKÉ OZNAMY

 

 • Vstupujeme do prvopiatkového týždňa. Vysluhovanie sv. spovede bude polhodinu pred začiatkom svätých omší. V stredu, štvrtok a piatok od 16. hod. Chorých budeme navštevovať v stredu od 8:30.
 • Na prvý piatok pokračujeme v potravinovej zbierke, ktorú naša farská charita rozdeľuje núdznym. Za všetky vaše milodary Pan Boh zaplať!
 • Na prvú sobotu v mesiaci, 5. septembra, bude jubilejná 250. fatimská sobota spojená s večeradlom Mariánskeho kňazského hnutia. Začneme o 9. hod. modlitbou poslevätného ruženca a budeme pokračovať svätou omšou o 10. hod.
 • V rámci prípravy na 1. sväté prijímanie bude bývať každý utorok o 18. hod. svätá omša slávená za účasti detí. Okrem toho sa deti zúčastňujú na nedeľných sv. omšiach, prednostne na farskej svätej omši o 10:30.
 • Termín sviatosti birmovania, ktorý bol preložený z leta, bude 24. októbra o 10. hod. V krátkej dobe oznámime cez farské oznamy spôsob finálnej prípravy na prijatie sviatosti. Je potrebné, aby sa kandidáti na prijatie sviatosti birmovania pravidelne zúčastňovali na nedeľných svätých omšiach.
 • V priebehu mesiaca august sme vykonali niekoľko úprav a opráv vo farskej budove a jej okolí. Všetkým brigádnikom, ktorí nám pomohli vyslovujeme úprimné Pan Boh zaplať!
 • V utorok 1. septembra je deň pracovného pokoja, preto nebudú úradné hodiny v kancelárií.

 

 erb dek cierny
 web: www.sered.fara.sk           tel: 031/789 28 67

Farské oznamy od 24. do 30. augusta 2020

Sered Neostry 
Poriadok bohoslužieb v Seredi
v týždni od 24. do 30. augusta 2020
 
CepenNeostry 
Deň
Liturgický kalendár
Čas
Úmysel svätej omše
Po
24.08.
Sv. Bartolomeja, apoštola, sviatok
18:00
Za + Vlastu Stryčkovú 
Ut
25.08.
 Sv. Ľudovíta, ľubovoľná spomienka
18:00
Poďakovanie za dar života a prosba o ďalšiu Božiu pomoc 
St
26.08.
 
18:00
Za + Teréziu Karmažínovú a rodičov Melových  
Št
27.08.
Sv. Moniky, spomienka
18:00
Za + Dušana Vyhlídala 
Pi
28.08.
 Sv. Augustína, biskupa a učiteľa Cirkvi, spomienka
18:00
Za + rodičov Jána a Máriu Širokých, bratov Róberta a Jozefa a starých rodičov 
So
29.08.

 Mučenícka smrť svätého Jána Krstiteľa, spomienka

7:00
Poďakovanie za Božiu pomoc pri životnom jubileu a za + Jozefa a rodičov z oboch strán 
18:00
Za + Vlastu Tuškovú 
Ne
30.08.
22. nedeľa v Cezročnom období
 
 
7:30
Za + manželov Evu a Alojza Šestákových a Emu Raškovú 
Čepeň
9:00
Za + Annu a Jozefa Vrabcových 
10:30
Za farníkov 
 
18:00
Za + Filoménu a Františka Sabových a ich súrodencov 

 

 

 

 FARSKÉ OZNAMY

 

 • Priblížil sa nám opäť začiatok školského roka. Preto na budúcu nedeľu budeme prosiť o dary Ducha Svätého pre našich žiakov a študentov, ktorí opäť zasadnú do školských lavíc. Na začiatku svätých omší budeme spievať hymnus k Duchu Svätému. Pozývame preto všetkych žiakov a šutdentov, aby si prišli vyprosiť posilu a Božiu pomoc, zvlášť v tomto školskom roku, ktorého začiatok je poznačný pokračujúcou pandémiou. 
 • Na budúcu nedeľu si tiež pripomíname v našej arcidiecéze Výročie posviacky katedrálneho chrámu sv. Jána Krstiteľa v Trnave. Pri tejto príležitosti sa na budúcu sobotu o 9:30 v Trnave bude sláviť svätá omša Missa Chrismatis, ktorá z dôvodu pandemických opatrení sa nemohla uskutočniť na Zelený Štvrtok. Počas svätej omše sa budú požehnávať oleje a kňazi si obnovia svoje kňazské sľuby.
 • Birmovka v našej farnosti tento rok bude 24. októbra o 10. hod.
 • Tento týždeň vo štvrtok bude svätá omša o 18:00 slávená za účasti detí. Pozývame zvlášť všetky deti, ktoré sa pripravujú na prvé sväté prijímanie a ich rodičov. Po svätej omši sa uskutoční stretnutie s rodičmi, aby sme mohli začať prípravy na slávnosti prvého svätého prijímania.
 erb dek cierny
web: www.sered.fara.sk                  tel: 031/789 28 67