FarnostSered
 • Vitajte na webe seredského dekanátu


DÔLEŽITÉ

Farské oznamy od 15. do 21. augusta 2022

 • Rodičovská kategória: OZNAMY
 • Kategória: Farské oznamy
 • Napísal: Kaplán
 • Návštevy: 34
 • 13 aug

Sered Neostry 
Poriadok bohoslužieb v Seredi
v týždni od 15. do 21. augusta 2022
CepenNeostry 
Deň
Liturgický kalendár
Čas
Úmysel svätej omše
Po
15.08.
Nanebovzatie Panny Márie, slávnosť, cirkevne prikázaný sviatok
7:00
Za + svokrovcov Helenu a Jozefa
16:00 Čepeň Za nových obyvateľov Čepeňa
18:00
Za farnosť 
Ut
16.08.
Sv. Štefana Uhorského, ľubovoľná spomienka
18:00
Za + otca Cyrila
St
17.08.
 
18:00
Za  + Jozefa Juriša a + príbuzných
Št
18.08.
Sv. Heleny, ľubovoľná spomienka
18:00
Za + syna Radima, sestru Máriu, brata Ladislava a rodičov
 
Za + Jozefa Skubeňa
Pia
19.08.
Sv. Jána Eudesa, kňaza, ľubovoľná spomienka
18:00
Poďakovanie za dožitých 80 rokov života p. Marty Martinkovičovej a prosba o ďalšiu Božiu pomoc
So
20.08.
Sv. Bernarda, opáta a učiteľa Cirkvi, spomienka
7:00
Za + Fridolína Jánošíka
18:00
Za + Soňu Lukáčovú
Ne
21.08.
21. nedeľa v cezročnom období
7:30
Za + manžela Jozefa a dcéru Ivetku
Čepeň
9:00
Za + Pavla a Jozefínu Gálových a rodičov z oboch strán
10:30 Za farnosť
18:00
Prosba o zdravie a Božiu pomoc pre manželov Tomáša a Dáriu k 1. výročiu sobáša

 

 

 FARSKÉ OZNAMY

 

 • V nedeľu 14. augusta sa konajú ČEPENSKÉ HODY. Z toho dôvodu rušíme svätú omšu  o 9:00 hod. Sv. omša pri Kaplnke Nanebovzatia Panny Márie začína o 10:30 hod. Hl. celebrantom bude generálny vikár Trnavskej arcidiecézy    Mons. Peter Šimko.
 • Na sv. omšu ku kaplnke pôjdeme v tradičnej procesii. Procesia, od farského kostola do Čepeňa, sa pohne o 9:30 hod. Po slávnostnej sv. omši bude procesia pokračovať ku Kaplnke Panny Márie pri domove dôchodcov, kde sa pomodlíme Loretánske litánie. 
 • V tomto roku plánujeme sláviť aj vigíliu pred hodami s mládežníckym programom. V sobotu bude o 20:00 hod. krížová cesta v areáli kaplnky a po nej o 21:00 hod. sv. omša v kaplnke. 
 • Do čepenskej kaplnky sa nám podarilo  zabezpečiť pripojenie na elektrickú sieť. Bol to pomerne zložitý administratívno-technický proces. Ďakujeme všetkým, ktorí sa v tejto veci angažovali. Tiež ďakujeme za zapožičanie agregátu, ktorý sme dočasne používali  na výrobu el. energie.
 • Farská púť do Marianky sa koná v sobotu 1. októbra 2022 o 10:00. Bude to zároveň Fatimská sobota sereďského dekanátu. Záujemci sa môžu nahlásiť u pani Nižňanskej. 
 • Chceme sa poďakovať všetkým, ktorí ste sa podieľali na prípravách vigílie, ďalej procesie k úcte Nanebovzatej Panny Márie, zvlášť chlapom,  miništrantom, kantorovi, organistovi, rodine Hrotkovej, ktorá sa stará o kaplnku, chlapom za prípravu areálu a ženám za upratanie kaplnky a celého areálu, za zabezpečenie ozvučenia na procesiu a sv. omšu.  Nech Vám to Boh všetkým odmení.
 • Pán dekan od utorku bude čerpať dovolenku.

 

 erb dek cierny
 web: www.sered.fara.sk           tel: 031/789 28 67

Farské oznamy od 1. do 7. augusta 2022

 • Rodičovská kategória: OZNAMY
 • Kategória: Farské oznamy
 • Napísal: Kaplán
 • Návštevy: 186
 • 30 júl

Sered Neostry 
Poriadok bohoslužieb v Seredi
v týždni od 1. do 7. augusta 2022
CepenNeostry 
Deň
Liturgický kalendár
Čas
Úmysel svätej omše
Po
01.08.
Sv. Alfonza Máriu de Liguori, biskupa a učiteľa Cirkvi, spomienka
7:00
Za + syna 
18:00
Za + Angelu Kormancovú  
Ut
02.08.
Sv. Petra Juliána Eymarda, kňaza, ľubovoľná spomienka
7:00
Za + Jozefa Baša a rodinu z oboch strán
18:00
Za + rodičov Vavrinca a Emíliu Bírových, dcéry Emíliu a Elenu a ostatnú + rodinu  
St
03.08.
 
7:00
Poďakovanie za 35 rokov života
18:00
Za ružencové bratstvo  
Št
04.08.
Sv. Jána Máriu Vianneya, kňaza
7:00
Za + Milana Kostolányiho
18:00
Za + Amáliu a Štefana Chatrnuchových a synov Petra a Daniela  
Pia
05.08.
Výročie posviacky hlavnej mariánskej baziliky v Ríme, ľubovoľná spomienka
7:00
Za + manžela Jozefa
18:00
Za +  Ľubomíra Švorca a bratov Františka a Ľubomíra a rodičov z oboch strán  
So
06.08.
Premenenie Pána, sviatok
10:00
Fatimská sobota
18:00
Za Božiu pomoc pre Jozefínu  
Ne
07.08.
19. nedeľa v cezročnom období
7:30
Za + rodičov Gašpara a Margitu Petríkových a starých rodičov z oboch strán
Čepeň
9:00
Za + Janu a Michala Jurašíkových a zaťa Daniela a ostatnú rodinu
10:30 za farníkov 
18:00
Za + rodičov Antona a Máriu Behílových

 

 

 FARSKÉ OZNAMY

 

 • Vstupujeme do prvopiatkového týždňa. Vysluhovanie sviatosti zmierenia bude v zaužívanom čase. Povzbudzujeme prvoprijímajúce deti, aby pokračovali v pobožnosti deviatich prvých piatkov za sebou.
 • Návšteva chorých bude v stredu dopoludnia.
 • Fatimská sobota je na prvú sobotu 6. augusta. Od 9:00 sa budeme modliť posv. ruženec a o 10:00 bude sv. omša zo sviatku Premenenia Pána.
 • V tomto týždni budeme konať pravidelnú prvopiatkovú zbierku trvanlivých potravín pre našu farskú charitu. Zároveň oznamujeme, že až do 15.9. prebieha zbierka školských tašiek a pomôcok. Všetky tieto veci je možné priniesť do košíka v kostole alebo do sídla Farskej charity. Všetkým darcom Pán Boh odplať!

 

 erb dek cierny
 web: www.sered.fara.sk           tel: 031/789 28 67

Farské oznamy od 8. do 14. augusta 2022

 • Rodičovská kategória: OZNAMY
 • Kategória: Farské oznamy
 • Napísal: Kaplán
 • Návštevy: 234
 • 30 júl

Sered Neostry 
Poriadok bohoslužieb v Seredi
v týždni od 8. do 14. augusta 2022
CepenNeostry 
Deň
Liturgický kalendár
Čas
Úmysel svätej omše
Po
08.08.
Sv. Dominika, kňaza, spomienka
7:00
Za + Michala a Slávku (10. výročie)
18:00
Za zdravie a Božiu pomoc pre rodinu 
Ut
09.08.
Sv. Terézie Benedikty od Kríža, panny a mučenice, patrónky Európy, sviatok
7:00
Za + Rodičov Šušlových, manžela, sestru, brata, starých rodičov a ostatnú rodinu
18:00
Za + Jána Holbíka, rodičov Holbíkových a Holičkových
St
10.08.
 
 Sv. Vavrinca, diakona a mučeníka, sviatok
7:00
Za zdravie, Božiu pomoc a požehnanie pre dcéru a syna s rodinami 
18:00
Za zdravie a Božiu pomoc pre kaplána Palka 
Št
11.08.
Sv. Kláry, panny, spomienka
7:00
Prosba o pokoj vo svete
18:00
Za + Štefana Hoštáka a rodičov z oboch strán
Pia
12.08.
Sv. Jany Františky de Chantal, rehoľníčky, ľubovoľná spomienka
7:00
Za + Irenu a Jozefa
18:00
Za +  Jaroslavu Brázdovičovú  
So
13.08.
Panny Márie v sobotu, ľubovoľná spomienka
7:00
Za + Boženu Kupkovú
18:00
Za + Ivana Mitasa
Ne
14.08.
20. nedeľa v cezročnom období
7:30
Poďakovanie za 20 rokov manželstva 
Čepeň
10:30

NANEBOVZATIE PREBLAHOSLAVENEJ PANNY MÁRIE, SLÁVNOSŤ

Za farnosť

18:00
Za + manželov Eliášových a rodičov

 

 

 FARSKÉ OZNAMY

 

 • Na budúcu nedeľu budú ČEPENSKÉ HODY. Z toho dôvodu rušíme svätú omšu  o 9:00 hod. Sv. omša pri Kaplnke Nanebovzatia Panny Márie začína o 10:30 hod. Hl. celebrantom bude generálny vikár Trnavskej arcidiecézy    Mons. Peter Šimko.
 • Na sv. omšu ku kaplnke pôjdeme v tradičnej procesii. Procesia, od farského kostola do Čepeňa, sa pohne o 9:30 hod. Po slávnostnej sv. omši bude procesia pokračovať ku Kaplnke Panny Márie pri domove dôchodcov, kde sa pomodlíme Loretánske litánie. Chceme sa poďakovať za zabezpečenie nového prenosného reproduktoru s mikrofónom.
 • V tomto roku plánujeme sláviť aj vigíliu pred hodami s mládežníckym programom. V sobotu bude o 20:00 hod. krížová cesta v areáli kaplnky a po nej o 21:00 hod. sv. omša v kaplnke. 
 • Do čepenskej kaplnky sme k hodom zakúpili nový bohostánok.
 • Dokončujeme rekonštrukčné práce v pivnici fary, zostáva ešte dokončiť elektrický rozvádzač, upevniť svietidlá a položiť podlahu. Chceme sa poďakovať dobrovoľníkom za pomoc pri dokončovacích prácach a upratovaní dvora počas týždňa.
 • Skautský zbor Polaris Sereď organizuje v termíne od 8. do 12. 8. denný tábor pre 24 ukrajinských detí so štatútom odídenec. Tábor bude prebiehať u sestričiek v záhrade na Dolnočepenskej ul. 8. Chceme vás požiadať o modlitby aj za tento tábor. Tiež budeme vďační, ak by ste mohli prispieť prebytkami zo záhrad - zeleninou a ovocím.
 • V tomto týždni sme konali pravidelnú prvopiatkovú zbierku trvanlivých potravín pre našu farskú charitu. Zároveň oznamujeme, že až do 15.9. prebieha zbierka školských tašiek a pomôcok, ktoré je možné priniesť do sídla Farskej charity. Všetkým darcom Pán Boh odplať!

 

 erb dek cierny
 web: www.sered.fara.sk           tel: 031/789 28 67

Farské oznamy od 25. júla do 31. júla 2022

 • Rodičovská kategória: OZNAMY
 • Kategória: Farské oznamy
 • Napísal: Kaplán
 • Návštevy: 198
 • 20 júl
Sered Neostry 
Poriadok bohoslužieb v Seredi
v týždni od 25. do 31. júl 2022
 
CepenNeostry 
Deň
Liturgický kalendár
Čas
Úmysel svätej omše
Po
25.08.
Sv. Jakuba, apoštola, sviatok
18:00
Prosba za dar obrátenia pre Jakuba 
Ut
26.08.
Sv. Joachima a Anny, rodičov Panny Márie 
18:00
+ švagrinu Annu Buchovú a ostatnú rodinu Buchovú, Morongovú a Vojtkovú
St
27.08.
Sv. Gorazda a spoločníkov 
18:00
+ Jána Holíka
Št
28.08.

18:00
+ Dušana Forgáča
Pi
29.08.
Sv. Marty, Márie a Lazára
18:00
 Helenu Prívozníkovú a manžela Štefana
So
30.08.

Bl. Zdenky Schelingovej, panny a mučenice

7:00
+ Boženu Matyášovú
18:00
+ manžela a rodičov z oboch strán
Ne
31.08.
18. nedeľa v cezročnom období
 
 
7:30
+ Boženu Kupkovú
Čepeň
9:00
+ Jána a Helenu Janusových, syna Pavla a Máriu a Jozefa Straňákových
10:30
Za farníkov
 
18:00
+ manžela Jána a Annu a rodičov z oboch strán

 

 

 

 FARSKÉ OZNAMY

 

 • Na dnešnú nedeľu 24. júla pripadá 2. svetový deň starých rodičov a seniorov. Sv. Otec František vo svojom povbudení starým rodičom a seniorom vychádza zo žalmu č. 92 "Ešte aj v starobe budú prinášať ovocie." (Ž 92, 15) a zdôrazňuje, že starí ľudia majú dôležité miesto pre život Cirkvi a celej spoločnosti. 
 • Na stolíku je najnovšie číslo časopisu Milujte sa! Je možnosť zakúpiť si ho za dobrovoľný príspevok. Tiež je možnosť zobrať si bezplatný informačník katolíckeho internetového  Rádia Mária Slovensko s programom na prázdniny. (www.radiomaria.sk)
 • Najbližšia príprava snúbencov v Pastoračnom centre  v Šintave sa uskutoční v piatok 23.9. od  17:00 hod. a v sobotu 24.9. od 9:00 do 17:00 hod. Prihlasuje sa cez webovú stránku našej farnosti.
 • V nedeľu sa skončil 3. turnus skautského tábora. Účastníci ďakujú za modlitby a zároveň ďakujeme všetkým vedúcim skautského tábora za službu pre deti a mládež našej farnosti.
 • V týždni sme dokončili práce na altánku v záhrade fary, ktorý bude slúžiť na farské aktivity. Ďakujeme všetkým dobrovoľníkom, ktorí sa zapojili vypracovaním projektu a tiež pomocou pri stavbe altánku.
 • Cez budúci víkend je celoslovenské stretnutie mládeže T 22 v Trenčíne. Niektoré podujatia sú aj pre širokú verejnosť. V sobotu 30. júla od 15:00 hod. bude na námestí v Trenčíne program EXPO POVOLANÍ, kde bude  možnosť dozvedieť sa viac o kláštoroch, reholiach, hnutiach, komunitách či kňazských seminároch, ale taktiež o povolaní do manželstva. Naše sestričky cyrilometodejky majú tri miesta v aute voľné a pozývajú dievčatá z našej farnosti na toto podujatie. V nedeľu 31. júla je potom PÚŤ NA SKALKU, ktorá sa zakončí sv. omšou o 11:00 hod.
 erb dek cierny
web: www.sered.fara.sk                  tel: 031/789 28 67

Farské oznamy od 18. júla do 24. júla 2022

 • Rodičovská kategória: OZNAMY
 • Kategória: Farské oznamy
 • Napísal: Kaplán
 • Návštevy: 145
 • 16 júl
Sered Neostry 
Poriadok bohoslužieb v Seredi
v týždni od 18. do 24. júla 2022
 
CepenNeostry 
Deň
Liturgický kalendár
Čas
Úmysel svätej omše
Po
18.07.

18:00
Za + manžela Kamila, brata Stanislava a rodičov z oboch strán 
Ut
19.07.
 
18:00
Za + Viliama a Oľgu Javorových a ostatnú zomrelú rodinu 
St
20.07.
 
18:00
Prosba o zdravie o Božiu pomoc pre Annu a Mikuláša Vladovičových 
Št
21.07.

18:00
Za duše v očistci 
Pi
22.07.
 Sv. Márie Magdalény, sviatok
18:00
Za ctiteľov svätej Rity, dar obrátenia v rodinách a dar živej viery pre snúbencov
So
23.07.

 Sv. Brigity, rehoľníčky, patrónky Európy, sviatok

7:00
Za + Gejzu Godályho, švagra Štefana Krajíca a + rodičov a súrodencov 
18:00
Za + rodičov Danihelových a Veselkových 
Ne
24.07.
17. nedeľa v Cezročnom období
 
 
7:30
Prosba o zdravie a Božiu pomoc pre Ľubicu
Čepeň
9:00
Za + Augustína Viskupa, syna Drahomíra a starých rodičov z oboch strán  
10:30
Za farníkov 
 
18:00
Poďakovanie za zdravie a Božie milosti a prosba o Božie požehnanie pre celú rodinu Horváthovú  

 

 

 

 FARSKÉ OZNAMY

 

 • V nedeľu 17. júla bude pred večernou sv. omšou stretnutie škapuliarskeho bratstva.
 • Najbližšia príprava snúbencov v Pastoračnom centre  v Šintave sa uskutoční v piatok 23.9. od  17:00 hod. a v sobotu 24.9. od 9:00 do 17:00 hod.
 • V piatok 22.7. sa po večernej sv. omši uskutoční pobožnosť k sv. Rite.
 • V nedeľu začína 3. turnus skautského tábora. Sprevádzajme ho svojimi modlitbami. 
 • Rímskokatolícka cyrilometodská bohoslovecká fakulta UK v Bratislave otvára pre pedagogických a odborných zamestnancov v budúcom akademickom roku 2022/23 rozširujúce štúdium učiteľstva náboženskej výchovy.
  Dvojročné štúdium bude prebiehať v externej forme a umožní získať aprobáciu na vyučovanie predmetu náboženská výchova.
  Prihlasovať sa dá do konca septembra 2022.
  Podrobnosti nájdete na webovej stránke fakulty www.frcth.uniba.sk.

 erb dek cierny
web: www.sered.fara.sk                  tel: 031/789 28 67