FarnostSered
 • Vitajte na webe seredského dekanátu


Farské oznamy od 23. do 29. novembra 2020

 • Rodičovská kategória: OZNAMY
 • Kategória: Farské oznamy
 • Napísal: Kaplán
 • Návštevy: 101
 • 21 nov
Sered Neostry 
Poriadok bohoslužieb v Seredi
v týždni od 23. do 29. novembra 2020
CepenNeostry 
Deň
Liturgický kalendár
Čas
Úmysel svätej omše
Po
23.11.
Sv. Klementa I., pápeža, mučeníka
7:00
Na úmysel celebranta 
18:00
Za +  Bohuslava Čačaného
Ut
24.11.
Sv. Ondreja Dung-Laka, kňaza a spoloč., mučeníkov
7:00
Za vyslobodenie duší z očistca
18:00
Za + Teréziu Melišíkovú a manžela Gašpara
St
25.11.
Sv. Kataríny Alexandrijskej, panny a mučenice
7:00
Za obrátenie hriešnikov  
18:00
Za +  Emíliu Frankovú
Št
26.11.
7:00
Na úmysel ordinára
18:00
Za +  Bernardínu Očenášovú a Milana Herega
Pia
27.11.
7:00
Na úmysel celebranta
18:00
Za + Máriu Bohunickú, rodičov z oboch strán a prosba o Božiu pomoc pre celú rodinu 
So
28.11.
Panny Márie v sobotu
7:00
Za + kňaza Františka Guldana 
 
18:00
Za + Kvetoslavu a Františka Verešových 
Ne
29.11.
1. adventná nedeľa
7:30
+ Jozefínu a Ferdinanda Nemetzových, rod. z oboch strán a Pavla Popluhára
 
Kostol
9:00
+ Viliama Holíka
10:30 Za farníkov 
18:00
Za + Moniku Bellayovú

 

 

 

 FARSKÉ OZNAMY

 

 • Od pondelka môžeme opäť vo väčšom počte byť účastní na svätej omši, a to do 50% kapacity našich kostolov. Podľa vyhlášky Úradu verejného zdravotníctva SR č. 24 sa pre kostoly s účinnosťou od 16.11.2020 prijali tieto opatrenia (§ 4 ods. 4):
  • 1. sv. omše môžu byť len s výlučne sediacimi veriacimi a šachovnicovým sedením - V našom kostole by mali byť obsadené lavice v počte 3 osôb, najskôr sa obsadzujú voľné lavice a podľa potreby aj ľavice uzavreté šnúrkou, pričom treba rešpektovať šachovnicové sedenie. Vedľa ľavíc je  rozmiestnených 95 stoličiek. V týždni nie je problém s obsadzovcaním miest na sedenie. V nedeľu bude v kostole služba, ktorá vás usmerní;
   2. Obrady krstu, sobáša a adorácia sú limitované na 1 osobu na 15 m2 (čiže v našom kostole 28 osôb) a je potrebné zachovať dvojmetrové rozostupy medzi osobami; v prípade pohrebu vonku zachovať dvojmetrové rozostupy;
   3. je potrebné mať prekryté horné dýchacie cesty a dezinfikovať si ruky;
   4. osobám, ktoré majú nariadenú karanténu alebo vykazujú príznaky respiračného infekčného ochorenia, sa účasť zakazuje. Naďalej platí dišpenz od povinnej účasti na sv. omši. Zvlášt veriaci rizikových skupín (seniori, chronicky chorí) by mali zvážiť účasť na sv. omši.
   
 • Vysluhovanie sviatosti birmovania. Sviatosť birmovania bola 2-krát preložená. Najnovší termín je túto sobotu 28. novembra o 14:00 hod. Kostol bude vyhradený pre birmovancov, birmovných rodičov a 2 členov z každej rodiny. Prosíme birmovancov, aby po nedeľných sv. omšiach priniesli do sákristie vyplnené birmovné lístky, rodičia by sa po jednotlivých nedeľných sv. omšiach mohli stretnúť v zadnej časti kostola, keďže sa nám nedá spraviť spoločné stretnutie rodičov. Tiež dostanú presné inštrukcie pomocou mailu. Vo štvrtok o 19:00 hod. bude nácvik birmovancov a v piatok od 14:00 do 16:00 sv. spoveď pre birmovancov, birmovných rodičov a príbuzných birmovancov. 
 • Sv. omša v nedeľu o 9:00 hod. bude dočasne v kostole - kvôli väčšej kapacite kostola a navyše je kaplnka dočasne odpojená od elektrického prúdu.

 

 erb dek cierny
 web: www.sered.fara.sk           tel: 031/789 28 67

Svätá omša 15. novembra - naživo

 • Rodičovská kategória: OZNAMY
 • Kategória: Dôležité
 • Napísal: Kaplán
 • Návštevy: 92
 • 15 nov

 

Ľútostivá Kráľovná neba i zeme, zhliadni na svoje kajúce dietky a prijmi vďaky za všetky dobrodenia,
ktoré si nám vyprosila u svojho Božského Syna.

Ďakujeme ti najmä za premnohé dobrodenia, ktoré si vyprosila nášmu národu a nášmu 
mestu v ťažkých časoch utrpenia, vojny a moru.
Vrúcne ťa prosíme, ochraňuj náš národ a naše mesto teraz i v budúcnosti.

Ráč nám vyprosiť pokojné časy, aby sme mohli ešte viacej chváliť tvoje milosrdenstvo 
a so všetkými svätými i s celou Cirkvou zvelebovať Božie dobrodenia. Amen


Milostivá panenská Matka Mária, s najhlbšou poníženosťou ťa ctíme 
a velebíme v tomto zázračnom obraze, na ktorom sa v smutných časoch vnútorných 
i vonkajších nepokojov a morovej rany v tejto krajine objavili slzy a krvavý pot.
Ctíme a velebíme tvoje súcitné prečisté srdce.
Padáme na kolená a z hlbokosti svojej duše voláme: 
Ukáž svoje horké slzy svojmu Božskému Synovi, vypros nám odpustenie našich hriechov.
Vypros nám pomoc vo všetkých našich potrebách. 
Ochraňuj nás vo všetkých našich úzkostiach a protivenstvách.
Zdvihni, ó nebeská Kráľovná, svoju mocnú pravicu. 
Odvráť od našej vlasti a jej občanov mor, hlad a vojnu. 
Zdvihni svoju materinskú ruku, žehnaj svoje verné deti, ktoré sa k tebe vinú s úctou a láskou.
Pomáhaj nám rásť vo svätých čnostiach, teba vždy viac milovať, 
v milosti tvojho Božského Syna žiť i umrieť, aby sme sa tak raz mohli s ním a s tebou v nebi radovať. Amen

Farské oznamy od 16. do 22. novembra 2020

 • Rodičovská kategória: OZNAMY
 • Kategória: Farské oznamy
 • Napísal: Kaplán
 • Návštevy: 234
 • 14 nov
Sered Neostry 
Poriadok bohoslužieb v Seredi
v týždni od 16. do 22. novembra 2020
CepenNeostry 
Deň
Liturgický kalendár
Čas
Úmysel svätej omše
Po
16.11.
7:00
Za zdravie a Božiu pomoc pre syna Mariána 
18:00
Za + Ľuboša a syna Eduarda   
Ut
17.11.
Sv. Alžbety Uhorskej, rehoľníčky, spomienka
7:00
Na úmysel
18:00
Za + Vojtecha Mičániho  
St
18.11.
7:00
Za + Jozefa Baloga a Martina Böhma  
18:00
Za + Rudolfa Sulaja  
Št
19.11.
7:00
Za + manžela Antonína Bucha a ostatnú rodinu z oboch strán 
18:00
Za + Jozefa Čelára  
Pia
20.11.
7:00
Za duše v očistci 
18:00
Za + Zuzanu Matejkovú a starých rodičov Bašových a Suhajových  
So
21.11.
Obetovanie Panny Márie, spomienka
7:00
Za + Jozefa a Editu Takáčových, starých rodičov Takáčových a Patóčových  
 
18:00
Za + Antonína Kalinaya, brata Štefana a rodičov z oboch strán  
Ne
22.11.
34. cezročná nedeľa
KRISTA KRÁĽA
7:30
Za + rodinu Králikovú a Vaskovú 
 
Kostol
9:00
Poďakovanie za 40 rokov manželstva Milana a Marty a za Božiu pomoc a požehnanie v ďalších rokoch 
10:30 za farníkov 
18:00
Prosba o dar zdravia a Božiu pomoc pre dcéru Janku s rodinou 

 

 

 

 FARSKÉ OZNAMY

 

 • Máme veľkú radosť, že od pondelka môžeme opäť vo väčšom počte byť účastní na svätej omši, a to do 50% kapacity našich kostolov. Podľa vyhlášky Úradu verejného zdravotníctva SR č. 24 sa pre kostoly s účinnosťou od 16.11.2020 prijali tieto opatrenia (§ 4 ods. 4):
  1. sv. omše môžu byť len s výlučne sediacimi veriacimi a šachovnicovým sedením - v našom kostole vedľa ľavíc rozmiestnime stoličky;
  2. Obrady krstu, sobáša a adorácia sú limitované na 1 osobu na 15 m2 (čiže v našom kostole 28 osôb) a je potrebné zachovať dvojmetrové rozostupy medzi osobami s výnimkou prípadu, keď to vzhľadom na povahu obradu nie je možné; v prípade pohrebu vonku zachovať dvojmetrové rozostupy;
  3. je potrebné mať prekryté horné dýchacie cesty a dezinfikovať si ruky;
  4. osobám, ktoré majú nariadenú karanténu alebo vykazujú príznaky respiračného infekčného ochorenia, sa účasť zakazuje. Naďalej platí dišpenz od povinnej účasti na sv. omši. Zvlášt veriaci rizikových skupín (seniori, chronicky chorí) by mali zvážiť účasť na sv. omši.
 • Sv. omša v nedeľu o 9:00 hod. bude dočasne v kostole - kvôli väčšej kapacite kostola a navyše je kaplnka dočasne odpojená od elektrického prúdu.
 • Dnes je 4. svetový deň chudobných. Tento deň ustanovil pápež František apoštolským listom Misericordia et misera v roku 2016. Pamätajme preto dnes v našich modlitbách zvlášť na chudobných, pretože aj koronakríza privádza mnohé rodiny ku krajnej chudobe. Modlime sa preto za nich, ale aj za nás, aby sme sa vedeli podeliť, zvlášť v týchto ťažkých časoch, ktoré na nás prichádzaju.
 • Budúca nedeľa je posledná nedeľa v liturgickom roku. Zároveň je slávnosťou Krista Kráľa. Na záver svätých omší budeme sa modliť pred Sviatosťou oltárnou  modlitbu zasvätenia sa ľudského pokolenia. Kto sa zúčastní na verejnom recitovaní modlitby Ježišu, Vykupiteľ ľudského pokolenia, môže za obvyklých podmienok získať uplné odpustky. 
 • Až do konca novembra môžeme získať úplné odpustky aj pre duše v očistci. Podmienky na ich získanie nájdete na našej stránke alebo na výveske.
 • Tento týždeň sa v Trnave koná Novéna k Trnavskej Panne Márii. Od pondelka sa môžete zučastniť aj osobne. O 18:00 budú bývať sväté omše v bazilke aj katedrálnom chráme. Môžete tiež sledovať novénu naživo cez televíziu Lux alebo rádio Lumen. Program najdete aj na našej výveske.
 • Úmysly sv. omší na r. 2021 zapisujeme počas úradných hodín v utorok a štvrtok.
 • Nepretržitú modlitbovú reťaz sme zahájili v našej farnosti od novembra. Úmysly modlitieb sú: za zastavenie koronavírusu, za pokoj vo svete a za potreby našej farnosti. Záujemci sa môžu zapísať do tabuľky  cez webovú stránku farnosti.

 

 erb dek cierny
 web: www.sered.fara.sk           tel: 031/789 28 67

Zvonenie mieru 11.11. - spomienka na padlých

 • Rodičovská kategória: OZNAMY
 • Kategória: Aktuality
 • Napísal: Andrej Macho
 • Návštevy: 36
 • 11 nov

mier zvon Rovereto

V skorých ranných hodinách 11. novembra 1918 podpísala nemecká delegácia v salónnom vagóne v severofrancúzskom Le Francport neďaleko Compiégne podmienky prímeria, dohodnuté s francúzskymi a britskými zástupcami Dohody.

Vytúžený koniec vojny ohlásila posledná delostrelecká salva 1. svetovej vojny dňa 11.11. o 11-tej hodine a 11-tej minúte a hlahol kostolných zvonov v svetových metropolách, mestách i dedinách.

Aj v stredu 11.11.2020 o 11. hodine a 11. minúte zaznejú zvony mnohých miest do celého sveta a hlas zvonov nášho farského kostola sa k nim pripojí.

Čítať ďalej...

Farské oznamy od 09. novembra do 15. novembra 2020

 • Rodičovská kategória: OZNAMY
 • Kategória: Farské oznamy
 • Napísal: Kaplán
 • Návštevy: 166
 • 07 nov
Sered Neostry 
Poriadok bohoslužieb v Seredi
v týždni od 09. do 15. novembra 2020
CepenNeostry 
Deň
Liturgický kalendár
Čas
Úmysel svätej omše
Po
09.11.
Výročie posviacky Lateránskej baziliky, sviatok
7:00
Za vyslobodenie duší z očistca
18:00
Za + Bohumíra Baranoviča  
Ut
10.11.
Sv. Leva Veľkého, pápeža a učiteľa Cirkvi, spomienka
7:00
Poďakovanie za Božiu pomoc a prosba o ďalšie Božie milosti 
18:00
Za + Annu Mrvovú  
St
11.11.
Sv. Martina z Tours, biskupa, spomienka
7:00
Za + Jána Endresa 
18:00
Za + Máriu Mihálikovú  
Št
12.11.
Sv. Jozafáta, biskupa a mučeníka, spomienka
7:00
Za farnosť
18:00
Za + Vincenta Kozáka  
Pia
13.11.
7:00
Na úmysel
18:00
Poďakovanie za 60 rokov života a prosba o zdravie a Božiu pomoc pre manžela
So
14.11.
7:00
Poďakovanie za 25 rokov modlitieb matiek
18:00
Za + Jiřího Podařila  
Ne
15.11.
33. cezročná nedeľa
7:30
Za zdravie a Božiu pomoc pre Natáliu 
Kostol
9:00
Za + Štefana a Máriu Martikovičových, synov a rodičov z oboch strán 
10:30 za farníkov  vysielame cez internet
18:00
Za + Petra Hrdloviča a rodičov z oboch strán 

 

 

 FARSKÉ OZNAMY

 

 • Kaplnka v Čepeni je dočasne odpojená od elektrického prúdu - sv. omše v nedeľu o 9:00 hod. za účasti 6 osôb budú bývať v kostole.
 • Počas týždňa je možné sláviť verejné sv. omše s obmedzeným počtom 6 osôb, aj v čítane kňaza. Kostol bude bývať cez deň otvorený na osobnú modlitbu, na štvrtkovú poklonu Najsv. Oltárnej sviatosti a na prijatie sviatosti zmierenia 30 minút pred sv. omšou. Počet osôb v kostole pritom nesmie presiahnuť 15 m2 na osobu. Úradné hodiny sú v utorok a vo štvrtok.
 • Farská charita má otvorenú miestnosť na Novomestskej ul. v utorok v čase od 15:15 do 17:00 hod. Keďže teraz nerobíme zbierky v kostole, ak je to možné, prosíme priniesť trvanlivé potraviny priamo do charity.
 • Možnosť získať úplné odpustky pre duše zosnulých v čase epidémie Covid-19, ktoré sú spojené s návštevou cintorína, sú stanovené na celý mesiac november. Starí, chorí a všetci, ktorí z vážnych dôvodov nemôžu vychádzať z domu, napríklad z dôvodu obmedzení nariadených kompetentnou autoritou v čase pandémie, aby sa zabránilo tomu, že mnohí veriaci sa zhromaždia na posvätných miestach, môžu získať úplné odpustky aj keď sa duchovne spoja so všetkými ostatnými veriacimi, zrieknu sa akéhokoľvek hriechu s úmyslom splniť ako náhle to bude možné tri ďalšie zvyčajné podmienky (sviatostná spoveď, sväté prijímanie a modlitba na úmysel Svätého Otca), pred obrazom Pána Ježiša a Preblahoslavenej Panny Márie sa pomodlia zbožne modlitby za zosnulých, napríklad časť svätého ruženca, korunku Božieho milosrdenstva alebo iné modlitby za zosnulých, alebo sa zahĺbia do meditačného čítania jedného z evanjeliových úryvkov ponúkaných v liturgii za zosnulých, alebo vykonajú skutok milosrdenstva, obetujúc Bohu bolesti a útrapy vlastného života. Plagát s informáciou je na výveske kostola.
 • Úmysly sv. omší na r. 2021 budem zapisovať od utorku 10. novembra v čase úradných hodín.
 • Nepretržitú modlitbovú reťaz sme zahájili v našej farnosti od novembra. Úmysly modlitieb sú: za zastavenie koronavírusu, za pokoj vo svete a za potreby našej farnosti. Záujemci sa môžu zapísať do tabuľky  cez webovú stránku farnosti.
 • Novéna k Trnavskej Panne Márii, ktorá začína v piatok 13. novembra, bude v tomto roku bez účasti verejnosti. Sv. omša o 18:00 hod. bude každý deň vysielaná prostredníctvom TV LUX a Rádia Lumen. Bazilika bude otvorená denne od 11:00 do 16:00, s možnosťou vykonať si súkromnú pobožnosť pred milostivým obrazom Trnavskej Panny Márie. Plagát je na výveske kostola.

 

 erb dek cierny
 web: www.sered.fara.sk           tel: 031/789 28 67
Pristupujte k Nemu, živému kameňu, ľuďmi zavrhnutému, ale Bohom vyvolenému a vzácnemu, a aj vy sami ako živé kamene budujte sa na duchovný dom, sväté kňazstvo, aby ste prinášali duchovné obete príjemné Bohu skrze Ježiša Krista. Veď stojí v Písme: Ajhľa, kladiem na Sione uholný kameň, vyvolený, vzácny, a kto verí v Neho, nebude zahanbený.
1Pt 2, 4-6