FarnostSered
 • Vitajte na webe seredského dekanátu

DÔLEŽITÉ

Farské oznamy od 20. januára do 26. januára 2020

Sered Neostry 
Poriadok bohoslužieb v Seredi
v týždni od 20. do 26. januára 2020
CepenNeostry 
Deň
Liturgický kalendár
Čas
Úmysel svätej omše
Po
20.01.
7:00
za zdravie, Božiu pomoc a dar viery pre manžela 
18:00
Emanuel Kovačič, rodičia Jozef a Jozefína
Ut
21.01.
Sv. Agnesy,
panny a mučenice, spomienka
7:00
+ Marta Bartovičová 
17:00
na úmysel celebranta 
St
22.01.
7:00
poďakovanie za 80 r. života a prosba o ďalšiu Božiu pomoc 
18:00
Oľga Vargová
Št
23.01.
7:00
+ manželia Rožároví 
18:00
Eva Siveková
Pi
24.01.
Sv. Františka Saleského, biskupa a učiteľa Cirkvi, spomienka 
7:00
+ Štefan a Agneša Holienčíkoví a brat Štefan 
18:00
Ján Bucha, syn Jozef a starí rodičia z oboch strán 
So
25.01.
Obrátenie
sv. Pavla, spoštola, sviatok
7:00
za Božiu pomoc a požehnanie spoločenstva rodín, ktoré sa modlilo deviatnik pred Vianocami 
18:00
Bohuš Navrátil
Ne
26.01.
3. cezročná nedeľa
7:30
+ rodičia Burgeroví 
Čepeň
9:00
poďakovanie za 40 r. manželstva a prosba o ďalšiu Božiu pomoc
10:30 za farníkov 
18:00
poďakovanie za 70 r. života a za ďalšiu Božiu pomoc pre Františku a Leopolda

 

 

 FARSKÉ OZNAMY

 

 • Duchovná obnova za vnútorné uzdravenie a oslobodenie spojená s pomazaním olejom sv. Charbela bude vo farskom kostole 19.1.2020 o 14.00 s duchovným otcom Františkom Fedorišinom. Srdečne pozývame.
 • Škapuliarska pobožnosť bude 19.1. po obnove o 16:30 hod.
 • Týždeň modlitieb za jednotu kresťanov 18.01. - 25.01.: pozývame na ekumenickú pobožnosť v nedeľu 19.01. o 16:00 do nového evanjelického chrámu na Dolnomajerskej ulici v Seredi na spoločnú modlitbu.
 • V utorok 21.1.2020 bude z príležitosti spomienky na vojenskú tragédiu v Hejciach spomienková slávnosť a sv. omša o 17:00 hod. Hlavným celebrantom bude vojenský ordinár Mons. František Rábek. Stretnutie sa koná pod záštitou Veliteľa pozemných síl Generálneho štábu Ozbrojených síl SR. V tento deň nebude sv. omša pre prvoprijímajúcich.
 • Modlitby matiek pozývajú všetkých, nielen mamy, na Modlitebné trojdnie, ktoré bude v dňoch 24.- 26. januára v Trnave v kostole sv. Anny (u uršulínok). Na nedeľnom stretnutí sa budú modliť mamy z našej farnosti. Trojdnie bude aj v Leopoldove v kostole sv. Ignáca. Začiatok stretnutia je v piatok 24.1. o 18:00 hod. Bližšie informácie sú vyvesené na plagátikoch na informačnej nástenke kostola.
 • Spoločenstvo rodičov pri CZŠ pozýva všetkých na 19. Ples spoločenstva rodičov, ktorý sa uskutoční 25. januára 2020 o 19.00 hod. v Dome kultúry v Seredi. Vstupenky si môžete zakúpiť po nedeľných sv. omšiach v sakristii kostola alebo v pracovných dňoch do 15:30 v priestoroch CZŠ.
 • Na budúcu nedeľu 26.1.2020 bude možnosť počas zbierky prispieť na podporu cirkevného školstva v našej arcidiecéze. Pán Boh odmeň vaše dary.

 

 erb dek cierny
 web: www.sered.fara.sk           tel: 031/789 28 67

Farské oznamy od 13. januára do 19. januára 2020

Sered Neostry 
Poriadok bohoslužieb v Seredi
v týždni od 13. do 19. januára 2020
CepenNeostry 
Deň
Liturgický kalendár
Čas
Úmysel svätej omše
Po
13.01.
7:00
za obrátenie hriešnikov
18:00
Ján Javor a rodičia
Ut
14.01.
7:00
za Božiu pomoc a požehnanie pre deti
18:00
za pokoj a Božie požehnanie v rodine  
St
15.01.
7:00
+ Františka a Augustín Svítekoví a deti
18:00
Ambróz Lukačovič
Št
16.01.
7:00
za Božiu pomoc pre syna
18:00
Jozef Čačaný
Pi
17.01.
Sv. Antona, opáta, spomienka
7:00
+ Helena Ollová a manžel
18:00
Ivan a Terézia Sklenároví (jubileum sobáša)
So
18.01.
Panny Márie v sobotu
7:00
za Božiu pomoc a uzdravenie pre Blanku
18:00
manžel Peter, rodičia Vršanoví, švagor Pavol a brat Jozef
Ne
19.01.
2. cezročná nedeľa
7:30
+ Ladislav Horváth
Čepeň
9:00
+ rodičia Bučekoví, Vachoví a starí rodičia z oboch strán
10:30 za farníkov 
18:00
prosba o Božie požehnanie a za živú vieru v rodinách detí 

 

 

 FARSKÉ OZNAMY

 

 • Kňazská rekolekcia 15.01. Sereď: kňazské rekolekcie sa uskutočnia v stredu a začnú sa spoločnou sv. omšou o 09:30.
 • Sv. omša v utorok 14.01. večer o 18:00 bude už pre prvoprijímajúce deti.
 • Spoločenstvo rodičov pri CZŠ pozýva všetkých na 19. Ples spoločenstva rodičov, ktorý sa uskutoční 25. januára 2020 o 19.00 hod. v Dome kultúry v Seredi. Vstupenky si môžete zakúpiť po nedeľných sv. omšiach v sakristii kostola alebo v pracovných dňoch do 15:30 v priestoroch CZŠ.
 • Týždeň modlitieb za jednotu kresťanov 18.01. - 25.01.: pozývame na ekumenickú pobožnosť v nedeľu 19.01. o 16:00 do nového evanjelického chrámu na Dolnomajerskej ulici v Seredi na spoločnú modlitbu.
 • Detský spevokol, ktorý spieva v nedeľu na sv. omši oznamuje, že nácviky v januári budú v piatky o 17:20 v skautskom dome.
 • Duchovná obnova za vnútorné uzdravenie a oslobodenie spojená s pomazaním olejom sv. Charbela bude vo farskom kostole 19.1.2020 o 14.00 s duchovným otcom Františkom Fedorišinom. Srdečne pozývame.
 • Škapuliarska pobožnosť bude po obnnove o 16:30hod.  

 

 erb dek cierny
 web: www.sered.fara.sk           tel: 031/789 28 67

Farské oznamy od 6. do 12. januára 2020

Sered Neostry 
Poriadok bohoslužieb v Seredi
v týždni od 6. do 12. januára 2020
CepenNeostry 
Deň
Liturgický kalendár
Čas
Úmysel svätej omše
Po
06.01.
Zjavenie Pána, slávnosť a prikázaný sviatok
7:30
+ Milan a Mária Galbaví
Čepeň
9:00
+ Miroslav Sedlák
10:30 za farníkov 
18:00
rodičia Anton a Aurélia Paštekoví a starí rodičia z oboch strán 
Ut
07.01.
7:00
za Božiu pomoc pri operácii a za zdravie pre dcéru
18:00
Alexander a Katarína Kraľovičoví a ich rodičia 
St
08.01.
7:00
+ rodičia Navrátiloví a Kubovičoví 
18:00
Pavol Vrávnik
Št
09.01.
7:00
+ Martina Haberlandová
18:00
rodičia Jozef Čerňanský a Štefánia a dcéra Emília
Pi
10.01.
7:00
+ Viktor a Terézia Holienčíkoví 
18:00
Jozef Široký a rodičia 
So
11.01.
7:00
poďakovanie za 70 r. života a prosba o Božiu pomoc pre Anežku
18:00
Michal Hudák, syn Peter a rodičia z oboch strán
Ne
12.01.
Krst Krista Pána, sviatok,
3. nedeľa po Narodení Pána
7:30
Čepeň
9:00
10:30 za farníkov 
18:00
+ rodičia Haloví, Tóthoví, starí rodičia a ostatná rodina

 

 

 FARSKÉ OZNAMY

 

 • Sv. omše v utorok večer o 18:00 pre prvoprijímajúce deti začnú od 14.1.2020.
 • Spoločenstvo rodičov pri CZŠ pozýva všetkých na 19. Ples spoločenstva rodičov, ktorý sa uskutoční 25. januára 2020 o 19.00 hod. v Dome kultúry v Seredi. Vstupenky si môžete zakúpiť po nedeľných sv. omšiach v sakristii kostola alebo v pracovných dňoch do 15:30 v priestoroch CZŠ.
 • Časopis AdSum: cena 0.60,- na stolíku s novinami.

 

 erb dek cierny
 web: www.sered.fara.sk           tel: 031/789 28 67

Farské oznamy od 30. decembra do 5. januára 2020

Sered Neostry 
Poriadok bohoslužieb v Seredi
v týždni od 30. decembra
do 5. januára 2019
CepenNeostry 
Deň
Liturgický kalendár
Čas
Úmysel svätej omše
Po
30.12.
7:00
za zosnulých z rodín Sekerešovej, Čambálikovej a Kojšovej
18:00
Jozef a Edita Takáčoví, rodičia Takáčoví a Patóčoví 
Ut
31.12.
8:00
poďakovanie za dožitých 70 r. života a prosba o ďalšiu Božiu pomoc 
16:00
Mária a Rastislav Filoví
St
01.01.
Panny Márie Bohorodičky, slávnosť,
prikázaný sviatok
7:30
za farníkov
Čepeň
9:00
prosba o Božie požehnanie pre rodinu a deti 
10:30 za zdravie a Božie požehnanie pre rodinu Kristíny, Jozefa a Samuela
18:00
za Ružencové Bratstvo   
Št
02.01.
Sv. Bazila Veľkého a Gregora Naziánskeho, biskupov a učiteľov Cirkvi
7:00
za duše v očistci
18:00
+ Anna Ševečková  
Pi
03.01.
Prvý piatok v mesiaci
7:00
+ Antónia Prekopová a Emil Urbánek
18:00
Ján Matúš
So
04.01.
Fatimská sobota
10:00
+ Božena Kupková
18:00
Ján a Anastázia Lašákoví
Ne
05.01.
2. nedeľa po Narodení Pána
7:30
prosba o Božie požehnanie a za živú vieru v rodine
Čepeň
9:00
+ Antónia Levčíková
10:30 za farníkov 
18:00
+ Helena Pašteková 

 

 

 FARSKÉ OZNAMY

 

 • Ďakovná pobožnosť na konci kalendárneho roka bude pri sv. omši v utorok o 16:00. Pri speve Teba, Bože, chválime je možnosť získať úplné odpustky splnením obvyklých podmienok.
 • Vstup do Nového roka: Eucharistická adorácia pol hodinu pred polnocou.
 • Počas sv. omší na slávnosť Panny Márie Bohorodičky je možnosť získať úplné odpustky splnením obvyklých podmienok pri účasti na speve hymnu k Duchu Svätému.
 • Prvopiatkový týždeň: spovedanie - štvrtok a piatok od 17:30.
 • Prvopiatková potravinová zbierka: vopred Pán Boh odplať vašu štedrosť.
 • Slávenie fatimskej soboty: začiatok o 09:00 modlitbou posvätného ruženca.
 • Dobrá Novina 2019: Vďaka vašej štedrosti a ochote prijať koledníkov sa v našej farnosti na rozvojové projekty podporované Dobrou novinou vyzbieralo 1680€. Pán Boh odmeň vašu štedrosť i všetkých koledníkov.
 • Požehnanie príbytkov v období Zjavenia Pána: môžete sa prihlásiť v sakristii. Prosíme uviesť meno, adresu a telefónne číslo.
 • Spevácky zbor Zvon Vás srdečne pozýva na vianočný koncert, ktorý sa uskutoční v pondelok 6.1.2020 o 16:00 hod. v našom Kostole sv. Jána Krstiteľa v Seredi.

 

 erb dek cierny
 web: www.sered.fara.sk           tel: 031/789 28 67

Farské oznamy od 23. decembra do 29. decembra 2019

Sered Neostry 
Poriadok bohoslužieb v Seredi
v týždni od 23. do 29. decembra 2019
CepenNeostry 
Deň
Liturgický kalendár
Čas
Úmysel svätej omše
Po
23.12.
7:00
+ Kamila Drottnerová

18:00

poďakovanie za 50 r. života Zdenka a Dany a za živú vieru a pomoc v chorobe
Ut
24.12.
Štedrý deň 
8:00
poďakovanie za Božiu pomoc a požehnanie pre rodinu 
24:00
na úmysel celebranta
St
25.12.
Narodenie Pána, slávnosť, prikázaný sviatok
7:30
+ rodina Tibenská 
Čepeň
9:00
+ Augustín a Alžbeta Krivosudskí a starí rodičia Galoví a Krivosudskí
10:30 za farníkov
18:00
+ Ján Slabý
Št
26.12.
Sv. Štefana, prvého mučeníka,
sviatok
7:30
za Božie požehnanie pre rodiny Tibenskú a Slivkovú 
Čepeň
9:00
+ zosnulí z rodín Sojkovej a Morongovej
10:30 + Miloš 
18:00
poďakovanie za 52 r. manželstva 
Pi
27.12.
Sv. Jána apoštola a evanjelistu,
sviatok
7:00
+ syn Ľuboš a vnuk Matúš 
18:00
+ Margita a Jozef Saboví 
So
28.12.

Sv. Neviniatok, mučeníkov,
sviatok

7:00
+ Ľudmila Kloknerová  
18:00
+ manželia Etela a Jozef Hanzlíkoví, rodičia a súrodenci z oboch strán 
Ne
29.12.
Nedeľa Sv. Rodiny Ježiša, Márie a Jozefa
1. nedeľa po Narodení Pána
7:30
+ František Füzék 
Čepeň
9:00
+ Karol Bardiovský
10:30 za farníkov 
18:00
+ Ignác a Alžbeta Filoví 

 

 

 

 FARSKÉ OZNAMY

 

 • Betlehemské svetlo: možnosť odpálenia si Betlehemského svetla počas Štedrého dňa 24.12. v našom chráme do 16:00hod.
 • Zo srdca ďakujeme všetkým, ktorí v Misijný deň pred kostolom a kaplnkou 15.12. podporili deti z CZŠ kúpou výrobkov. Spolu sa im podarilo vyzbierať 1088 €, ktoré budú odovzdané národnému riaditeľovi PMD na Slovensku a použité pre tých, ktorí to potrebujú. Nech vám to všetkým Pán Boh štedro odplatí.
 • Srdečne pozývame všetkých na jasličkovú pobožnosť, ktorá sa uskutoční 25.12. o 15:00 hod. Pripravili si ju deti z CZŠ.
 • Koledníci Dobrej noviny navštívia prihlásené domácnosti 26.12. 2019 v popoludňajších hodinách približne od 14:00 hod.
 • Dňa 29.12. o 10:30 hod. bude sv. omša doprevádzaná detským spevokolom.
 • Sviatok Sv. rodiny - pri sv. omšiach bude obnovenie manželského sľubu a požehnanie rodín.
 • Časopis MILUJTE SA: možnosť zakúpenia na stolíku s novinami, cena je 1,50 €.

 

 erb dek cierny
 web: www.sered.fara.sk           tel: 031/789 28 67
Bolo to práve náboženstvo, čo kedysi dopomohlo ľudstvu k pokroku vo všetkých oblastiach. Jedine Katolícka cirkev sa ozvala proti Hitlerovi a jeho útokom na ľudskú slobodu. Do tej doby Cirkev nikdy neupútala moju pozornosť. Ale dnes jej prejavujem svoj veľký obdiv a oddanosť. Jedine ona mala odvahu bojovať za duchovnú a mravnú slobodu ľudstva.
Albert Einstein