FarnostSered
 • Vitajte na webe seredského dekanátu


Slovenskí biskupi rozhodli o predĺžení trvania opatrení až do odvolania

Slovenskí biskupi rozhodli o predĺžení trvania opatrení až do odvolania
P:3, 28. 03. 2020 13:32, DOMBratislava 28. marca (TK KBS) Slovenskí biskupi rozhodli, že vzhľadom na pokračujúci zákaz zhromažďovania a trvanie opatrení, ktoré zaviedli inštitúcie verejnej správy, zostáva v platnosti aj rozhodnutie o neslávení verejných bohoslužieb, a to až do odvolania. Preto treba rešpektovať doteraz vydané inštrukcie a riadiť sa pokynmi jednotlivých biskupských úradov. Tie kňazom, zasväteným osobám a veriacim poskytnú ďalšie potrebné usmernenia týkajúce sa Veľkonočných sviatkov. Veľká noc bude tento rok slávená bez účasti veriacich, v duchu dekrétov, ktoré biskupským konferenciám zaslala Kongregácia pre Boží kult a disciplínu sviatostí, ako aj Apoštolská penitenciária (viď nižšie).

„Sme vo výnimočnej situácii, akú sme doteraz nezažili. Včera pri Urbi et Orbi pápež František povedal, že to dokážeme jedine spoločne. Lebo všetci máme zodpovednosť jeden za druhého,“ pripomenul v tejto súvislosti predseda KBS Mons. Stanislav Zvolenský a dodal:

„Prosím kňazov, aby naliehavo chránili zdravie veriacich, a zároveň boli k dispozícii pre ich duchovné potreby. Nemôžeme sa fyzicky stretávať ako zvyčajne, máme však telefón, rozhlas, televíziu, či internet: zostaňme ľuďom nablízku! Hľadajme spôsoby duchovného spoločenstva, modlitby a vzájomnej podpory. A prosím aj veriacich, aby tieto dni využili na prehĺbenie svojho duchovného života. Aby pevne vykročili na ceste milosti, a chránili sa hriechu. V domácich cirkvách, v našich rodinách, rozvíjajme teraz účasť na kňazskom, prorockom a kráľovskom poslaní Ježiša Krista, ktorú sme získali pri krste (viď KKC 783-786). Sme Boží ľud. A preto sa nebojme! Pán nás nenechá búrke napospas. “Modlitba a tichá služba – to sú naše víťazné zbrane.“ Takto nás vedie Svätý Otec, a takto sa všetci zjednoťme v nasledujúcich dňoch.“

Farské oznamy od 30. marca do 5. apríla 2020

Sered Neostry 
Poriadok bohoslužieb v Seredi
v týždni od 30. marca do 5. apríla 2020
CepenNeostry 
Deň
Liturgický kalendár
Čas
Úmysel svätej omše
Po
30.03.
7:00
+ zosnulí z rodiny Adámikovej
18:00
Dušan Šišovič a rodičia Valéria a Jozef Holickí 
Ut
31.03.
7:00
+ Emil, Mária, Michal
18:00
za duchovné povolania
St
01.04.
7:00
+ zosnulí z rodiny Majerníkovej
18:00
za Ružencové bratstvo
Št
02.04.
7:00
poďakovanie za dožitých 70 r. života a prosba o ďaľšiu Božiu pomoc pre Jozefa
18:00
za Božiu pomoc a uzdravenie pre dcéru, vnučku, sestru a známu
Pia
03.04.
1. piatok v mesiaci
7:00
+ svokrovci Helena a Jozef
18:00
manžel Jozef a poďakovanie za 75 r. života
So
04.04.
10:00
Fatimská sobota
18:00
Zuzana Šuríková
Ne
05.04.
5. pôstna nedeľa Kvetná nedeľa, Nedeľa Utrpenia Pána 
7:30
Čepeň
9:00
10:30 za farníkov 
18:00
+ Jozef Drábik

 

 

 FARSKÉ OZNAMY

 

 • Slovenskí biskupi rozhodli o predĺžení trvania opatrení až do odvolania.

  Slovenskí biskupi rozhodli, že vzhľadom na pokračujúci zákaz zhromažďovania a trvanie opatrení, ktoré zaviedli inštitúcie verejnej správy, zostáva v platnosti aj rozhodnutie o neslávení verejných bohoslužieb, a to až do odvolania. Preto treba rešpektovať doteraz vydané inštrukcie a riadiť sa pokynmi jednotlivých biskupských úradov. Tie kňazom, zasväteným osobám a veriacim poskytnú ďalšie potrebné usmernenia týkajúce sa Veľkonočných sviatkov. Veľká noc bude tento rok slávená bez účasti veriacich, v duchu dekrétov, ktoré biskupským konferenciám zaslala Kongregácia pre Boží kult a disciplínu sviatostí, ako aj Apoštolská penitenciária (viď nižšie).

  „Sme vo výnimočnej situácii, akú sme doteraz nezažili. Včera pri Urbi et Orbi pápež František povedal, že to dokážeme jedine spoločne. Lebo všetci máme zodpovednosť jeden za druhého,“ pripomenul v tejto súvislosti predseda KBS Mons. Stanislav Zvolenský a dodal:

  „Prosím kňazov, aby naliehavo chránili zdravie veriacich, a zároveň boli k dispozícii pre ich duchovné potreby. Nemôžeme sa fyzicky stretávať ako zvyčajne, máme však telefón, rozhlas, televíziu, či internet: zostaňme ľuďom nablízku! Hľadajme spôsoby duchovného spoločenstva, modlitby a vzájomnej podpory. A prosím aj veriacich, aby tieto dni využili na prehĺbenie svojho duchovného života. Aby pevne vykročili na ceste milosti, a chránili sa hriechu. V domácich cirkvách, v našich rodinách, rozvíjajme teraz účasť na kňazskom, prorockom a kráľovskom poslaní Ježiša Krista, ktorú sme získali pri krste (viď KKC 783-786). Sme Boží ľud. A preto sa nebojme! Pán nás nenechá búrke napospas. “Modlitba a tichá služba – to sú naše víťazné zbrane.“ Takto nás vedie Svätý Otec, a takto sa všetci zjednoťme v nasledujúcich dňoch.“

 • Zo soboty 28.03.2020 na nedeľu 29.03.2020 sa mení zimný čas na letný čas. Hodiny posúvame z 2:00 hod na 3:00 hod.  

 

 erb dek cierny
 web: www.sered.fara.sk           tel: 031/789 28 67

Získanie odpustkov v urgentných prípadoch epidémie

Cirkev umožnila získanie odpustkov v urgentných prípadoch epidémie

VATIKÁN 20. marca 2020 - Apoštolská penitenciária v piatok 20. marca vydala dekrét, ktorým Cirkev umožňuje získanie plnomocných odpustkov ľuďom nakazeným koronavírusom, tým, ktorí ich ošetrujú, ako aj všetkým veriacim na svete, ktorí sa za nich modlia. Dnes bola zároveň vydaná i nóta, ktorá pripomína, že v extrémnych situáciách je možné udeliť i hromadné rozhrešenie.

Dekrét podpísal hlavný penitenciár kardinál Mauro Piacenza a regens Mons. Krzysztof Nykiel. Tí najviac ohrození môžu získať plnomocné odpustky už po modlitbe Kréda, Otčenáša a Zdravasu v spojení s túžbou po splnení obvyklých podmienok získania odpustkov hneď ako to len bude možné. Týka sa to chorých na koronavírus, osôb, ktorým lekár nariadil karanténny režim, ako aj zdravotníckych pracovníkov a rodinných príslušníkov, ktorí riskujú svoj život tým, že sa starajú o chorých na Covid-19.
 
Ostatní si pre získanie odpustkov môžu vybrať z možností, ako sú: návšteva Najsvätejšej sviatosti či eucharistická adorácia alebo čítanie Svätého písma po dobu najmenej pol hodiny, prípadne sa môžu pomodliť ruženec, Krížovú cestu či Korunku Božieho milosrdenstva, prosiac Boha o skončenie epidémie, o úľavu pre chorých a o spásu tých, ktorých si povolal k sebe.
 
Plnomocné odpustky môže získať aj veriaci, ktorý sa v bezprostrednej blízkosti smrti ocitne bez možnosti prijať sviatosť pomazania chorých a viatikum - v tomto prípade sa odporúča uctiť si Ukrižovaného Ježiša či kríž.
 
Nóta Apoštolskej penitenciárie sa venuje možnosti udelenia kolektívneho rozhrešenia v prípade závažnej núdze. Kňaz má podľa možností vopred upovedomiť príslušného diecézneho biskupa, ktorému prináleží určiť teritórium a prípady vo vlastnej cirkevnej oblasti. Nóta tiež pripomína možnosť dokonalej ľútosti, ako to uvádza Katechizmus (č. 1452), v prípade, že umierajúcemu nie je naporúdzi kňaz.
 
Zdroj: tkkbs.sk

Farské oznamy od 23. marca do 29. marca 2020

Sered Neostry 
Poriadok bohoslužieb v Seredi
v týždni od 23. do 29. marca 2020
CepenNeostry 
Deň
Liturgický kalendár
Čas
Úmysel svätej omše
Po
23.03.
7:00
na úmysel darcu 
18:00
 rodičia Júlia a Ján a syn Ján 
Ut
24.03.
7:00
na úmysel darcu
18:00
poďakovanie za dar života Dominiky
St
25.03.
Zvestovanie Pána, slávnosť
7:00
+ Jozef
18:00
Jaroslav a Magdaléna Forgáčoví a syn Jaroslav
Št
26.03.
7:00
+ za zdravie pre dcéru a prosba o Božiu milosť pre rodinu 
18:00
zosnulí z rodiny Birčákovej 
Pia
27.03.
7:00
+ zosnulí z rodiny Ozimyovej
18:00
prosba o Božie milosti pre rodiny našej farnosti a na úmysel modlitieb Matiek
So
28.03.
7:00
prosba o Dar Ducha Svätého pre Janu Hvozdíkovú
18:00
za nenarodené deti a za zdravie a Božiu pomoc
Ne
29.03.
5. pôstna nedeľa
7:30
+ Helena Hvozdíková
Čepeň
9:00
10:30 za farníkov 
18:00

 

 

 FARSKÉ OZNAMY

 

 • Zo soboty 28.03. na nedeľu 29.03. sa mení čas zo zimného na letný. Hodiny posúvame dopredu z druhej na tretiu hodinu rannú.
 • Biskupi rozhodli, že verejné bohoslužby sa nebudú sláviť až do 31. marca.

 

 erb dek cierny
 web: www.sered.fara.sk           tel: 031/789 28 67

Farské oznamy od 16. marca do 22. marca 2020

Sered Neostry 
Poriadok bohoslužieb v Seredi
v týždni od 16. do 22. marca 2020
CepenNeostry 
Deň
Liturgický kalendár
Čas
Úmysel svätej omše
Po
16.03.
7:00
poďakovanie za dar života Hany 
18:00
Mária Valentová
Ut
17.03.
7:00
+ Ladislav Boška
18:00
mama Filoména
St
18.03.
7:00
za duše v očistci 
18:00
+ syn Eduard a otec Eduard  
Št
19.03.
Sv. Jozefa, ženícha Panny Márie, slávnosť
7:00
+ Jozef
18:00
Jozef a Marta Greguškoví
Pia
20.03.
7:00
+ rodičia Jozef a Jozefína Filoví 
18:00
+ Ľubomír Gonda a rodičia František a Mária Smakoví 
So
21.03.
7:00
poďakovanie za Božiu pomoc 
18:00
+ Pavol a Mária Haršányioví, Rudolf a Terézia Čmaradoví a sestra Oľga
Ne
22.03.
4. pôstna nedeľa
7:30
+ rodičia SIlvester a Helena Králikoví a starí rodičia z oboch strán 
Čepeň
9:00
poďakovanie za dar života a za zdravie a Božie požehnanie pre Albína
10:30 za farníkov 
18:00

 

 

 FARSKÉ OZNAMY

 

 • V tomto čase pozývame veriacich, nakoľko je možnosť ponechať otvorené kostoly na osobnú modlitbu, aby ich aj v období zákazu slávenia verejných svätých omší od 10. marca do 23. marca 2020 jednotlivo navštevovali a prosili Dobrotivého Pána Boha a našu Nebeskú Matku, Trnavskú Pannu Máriu o zdravie, pomoc a ochranu pre Slovensko.
  Pripomíname, že za súčasných mimoriadnych okolností, najmä pre fyzickú a morálnu nemožnosť, veriaci nie sú povinní zúčastniť sa na svätých omšiach a to aj v nedeľu. Úmysly svätých omší prijaté na konkrétny deň budeme slúžiť v ten deň počas súkromnej svätej omše kňaza. Aspoň duchovne sa spojme v modlitbe na tieto úmysly. 
 • Veriacich pozývam k sledovaniu priamych prenosov svätých omší cez vysielanie TV LUX:
  PONDELOK - PIATOK - 7:00 h, 12:00 h, 19:00 h
  SOBOTA - 7:00 h, 18:00 h
  NEDEĽA 15. 3. 2020 - 10:30 h, 18:00 h
  NEDEĽA 22. 3. 2020 - 10:00 h, 18:00 h
 • Viac informácii na našej farskej internetovej stránke www.sered.fara.sk
 • Sviatosť Oltárna k súkromnej poklone bude vyložená vo štvrtok.
 • V prípade potreby sv. spovede, zaopatrovania a iných duchovných potrieb navštívte farský úrad v úradných hodinách alebo volajte farský úrad 031/7892867.

 

 erb dek cierny
 web: www.sered.fara.sk           tel: 031/789 28 67
Pristupujte k Nemu, živému kameňu, ľuďmi zavrhnutému, ale Bohom vyvolenému a vzácnemu, a aj vy sami ako živé kamene budujte sa na duchovný dom, sväté kňazstvo, aby ste prinášali duchovné obete príjemné Bohu skrze Ježiša Krista. Veď stojí v Písme: Ajhľa, kladiem na Sione uholný kameň, vyvolený, vzácny, a kto verí v Neho, nebude zahanbený.
1Pt 2, 4-6

TK KBS - správy

Kanál noviniek nebol nájdený.